On sekiz Aydan Üç Yıla Kadar.

Kısaca Kimlik

Çocuğunuz on sekiz ayını doldurduğunda onda hissedilir de­ğişiklikler meydana geldiğini göreceksiniz. Ansızın, ısrarla “hayır” demeye başlayacak. Sahipleniri görünüp, düzenli olarak “ben”, “beni” sözcüklerini kullanacak. Size hem sıkı­ca sarıldığını hem de sizden kaçtığını fark edeceksiniz. Çocuğunuz sizden kopma­ya çalışırken ne yapacağınızı, kimliğini ve bağımsızlığını kazanması için ona nasıl yardım edeceğinizi bu kısa yazıda anlayacaksınız. Çocuğunuz benmerkezci ve sahiplenici davranışlar sergilediğinde nasıl tepki vereceğinizi, yeni kimliğinin nasıl kusursuz bir biçimde gelişmesini sağlayacağınızı ve onun toplum içinde en uygun biçimde hareket etmesine nasıl yardım edeceğinizi de öğreneceksiniz.

Çocuğunuz vücudunu tanıdıkça kendi hakkında daha çok şey keşfeder. Bu aşama boyunca bazı şeyleri nasıl kendi başına yapacağını ve bazı şeylerin nasıl cereyan ettiğini öğrenir; aynı zamanda başkalarına ait olan şeylere saygılı olmayı ona nasıl öğreteceğinizi öğreneceksiniz. Son olarak, saldırgan ve inatçı davranışlarla size karşı çıktıkça kişiliğini korumasına yardım edeceksiniz. Zamanla, yaşamının en enerjik döneminde çocuğunuzun en önemli destekleyicisi olabilirsiniz. Bu aşamada çocuğunuz kim oldu­ğunu, neye benzediğini anlayacak, ve sağlam bir kimlik duygusunun eşliğinde bağımsız bir kişi olacak şekilde olgun­laşacaktır.

Bebeklerde Ayrılık Korkusu

Çocuğunuzu Davranışı

Yürümeye yeni başlayan bebeğinizin bazen yanınızdan—bir santim ve bir dakika bile—ayrılmak istemeğini fark edebilir­siniz. Ne kadar meşgul olursanız olun çocuğunuz bacağınıza sarılır ve sizi bırakmaz. Ondan oyuncaklarıyla oynamasını istediğinizde bunu kabul edebilir. Fakat oyuncaklarıyla oy­namaya başladıktan sonra siz görüş alanından çıkar çıkmaz ağlamaya, size doğru hızla ilerlemeye başlar ve tekrar baca­ğınıza sarılır.