oyuncakÇocuklar için oyun, bilgi edinmeleri için gereklidir.

Çocuk oyunla;

  • Bir anne baba olarak sizinle kendisi arasında yakın bir bağ kurar.
  • Paylaşmayı ve sosyal becerileri öğrenir.
  • Bilişsel beceriler kazanır, hayal gücü gelişir.
  • Bireyselliğini geliştirir (rol oyunları ve deneylerle.)

Ayrıca şunları da öğrenir:

  • Akıl yürütme becerilerinin yanı sıra fiziksel beceriler.
  • Kim olduğunu, nelerden zevk aldığını.
  • Güvenli bir ortamda nasıl risk alacağını.

Bunların yanı sıra çocuklar oyun yoluyla, kötü davranışlara kanalize edebilecekleri enerjiyi harcarlar. Daha da önemlisi oyunlar çocukları gülmeye ve eğlenmeye teşvik eder.

Çocuğun duyduklarını gördüklerini sınayıp , deneyip ve pekiştirdiği bir deney alanı olarak da tanımlanabilecek oyun çocukların çevresiyle ilşki kurmasına , duygu ve düşüncelerini yansıtmasına yarayan bir araçtır.Çocuk gerçek hayata hazırlayıcı deneyimleri oyun aracılığı ile öğrenir. Oyun sırasında çeşitli roller üstlenerek dünyayı kendi duyularıyla algılamaya çalışır. Büyüdüğünde sürdüreceği uğraşlara ,üstleneceği rollere oyun sayesinde hazırlanır.

Herkesin içinde kendini mükemmel bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik kuvvetli bir güç vardır. Bu güç olgunlaşmaya bağımsızlığa ve kendini yönetmeye yönelik bir dürtü şeklinde nitelendirilir. Oyun hayatın şartlalarına uyunmda güçlük çeken çocukların tedavisinde en uygun yöntemdir.

Oyun çocuğun dış dünya ile kendi iç dünya arasında yolculuk yaparken ona kendini ifade alanı yaratan bir süreçtir. Hatta Freud a göre yetişkinlikte de oyunlar devem eder ama daha farklı bir görüntüde günlük hayallerde ve yaratıcıklıkta.