oyuncakÇOCUK GELİŞİMİNDE OYUN VE OYUNCAK

Çocuklar hayatla tanıştıkları andan itibaren gelişimlerini etkileyen en önemli faktör oyunlar ve oyuncaklardır. Oyun oynamak çocuğun hayatı tanıması yolunda hiç kimseden öğrenemeyeceği konuları kendi deneyimlerini oluşturarak öğrenmesidir.Oyun oynamak öğrenilen bir eylemdir ve bu eylemin araçları da bilindiği gibi oyuncaklardır.
Oyun aynı zamanda sosyal ve toplumsal olarak bir uyum gösterme işlevine sahiptir.Bir anlamda çocukların kendileri dışındaki her şeyle iletişim kurmalarının yoludur.Çevresiyle iletişim kurmakta kullandığı bir dil ve anlatım biçimidir.
Bir çocuğun hayatında oyunun tartışılmaz bir önemi vardır.Çocuk oyun oynarken aslında duygularını ve ihtiyaçlarını ifade edebilmekte ve bir çok sorununu da kendi başına çözebilme yeterliliği kazanmaktadır.Aynı zamanda toplum ve ahlak kurallarına uyum göstermeyi de oyun yoluyla öğrenir.

Her şeyin ötesinde bir sorun yaşadığı düşünülen çocukları sadece oyun oynarken izlemek bile sorunun kaynağı hakkında önemli bilgiler edinmemizi sağlar.Çocuklar oyun oynarken son derece doğal,içten ve maskesizdirler.O nedenle gerekli bütün bilgilere oyun oynarken izlemekle ulaşılabilir.Çocuk oyun oynarken hem yaşadığı sıkıntıları dışa vurur,hem çevresiyle ilişki kurmayı öğrenir,hem de sosyal ve toplumsal bir birey olmanın ilk adımlarını atmaya başlar.
Oyun oynamanın bu kadar önemli etkileri olduğu göz önünde bulundurularak,çocuğa fırsatlar yaratılmalı ve oyun oynaması teşvik edilmelidir. Burada önemli olan diğer bir faktör ise oyuncaklardır.

ÇOCUK GELİŞİMİNDE OYUNCAĞIN ROLÜ

Oyuncak nedir/nasıl olmalıdır?
Çocukların gelişim süreçleri içinde zihinsel,bedensel ve psiko-sosyal gelişimlerini etkileyen,biçimlendiren ve düzenleyen;yaratıcı yönlerini ve hayal güçlerini geliştiren,yeteneklerinin ortaya çıkmasını destekleyen her tür oyun malzemesi oyuncak olarak isimlendirilir.Oyuncak olarak değerlendirilmesi için sadece hazır yapılmış bir ürün olması gerekmez.Çocuğun oyun oynarken kullandığı her türlü materyal oyuncaktır.Kum,kil,hamur,su,boş kutular,ipler,kağıtlar da aynı kapsam içinde yer alır.