çocuklarda oyunBilgisayar oyunları çocuklarımızı vahşileştiriyor mu? Bu soruya kesin bir yanıt vermek zor ama şiddete eğilimi olan ve bu konuda çoktan uyarılmış olan çocukların şiddet içeren oyunlarını kısıtlamak işleri daha da kötü yapabilir. (TV’deki şiddetin etkileri için bak. 16. Bölüm) Bu konuda baş edilmesi zor çocukların diğer çocuklara nazaran daha vahşi hayalleri, daha zayıf dil ve oyun becerileri veya antisosyal davranışları olabilir. Empati kurma konusunda pek başarılı değillerdir. Ama bu konuda neyin etki neyin tepki olduğunu kesin olarak bilemeyiz. Biraz taşkın davranışlarda bulunmanın çok büyük bir zararı yoktur ama çocuğunuzun şiddet içeren oyunlara gerçekten fazla ilgi gösterdiğini düşünüyorsanız buna sebep olan şeyin ne olduğunu bulmaya çalışmanız ve nazikçe çocuğunuzu diğer oyunlara yönlendirmeniz önemlidir.

Bir çocuk oyun oynarken annesi gibi yemek, babası gibi tamir yapar; yani gözlemlediği davranışları taklit eder ve öğrenir. Başka bir çocuk annesinin onu uyuttuğu gibi sevgiyle oyuncak bebeğini uyutur, üstünü örter; yani sevgi gibi duyguları hissettiğini ve anladığını oyun aracılığı ile ifade eder ve bunları pekiştirir. Oyun; çocuğun dünyayı anlamlandırmasındaki en temel araçtır. Çocuklar meraklı ve yaratıcılardır; bunları oyunlarına yansıtırlar, bu şekilde hayatla ilgili yeni bilgiler öğrenirler. Oyun; çocuğu hayata hazırlar, enerjisini deşarj eder, sosyal, duygusal, bedensel ve zihinsel olarak gelişmesini sağlar. Her çocuk “Oyun Çocuğu”dur; ancak her çocuk aynı şekilde oynamaz. Yaş dönemlerine göre çocukların yetenekleri geliştiği için oyunları da değişir.