ideal oyunlar

6 yaş grubu için oyunlar zeka oyunları 6 yaş için 3 yaş grubu oyunlar 4 yaş grubu oyunlar 5 6 yaş grubu oyunları 6 yaş gurubu oyunlar kolay oyunlar 3 yaş 6 yaş grup oyunları


Her gelişim döneminin kendisine özgü özellikleri ve kazanılması gereken kritik davranışları vardır. Okul öncesi dönemdeki bir çocuk için hedeflenen davranışların kazanılmasında en etkili yöntem, oyundur. Özellikle de 4 ve 6 yaş arasındaki çocuklar gelişim özellikleri açısından somut düşünebilme yetisine erişmemiştir ancak bedensel gelişimleri hız kazanarak küçük kasları olgunlaşmaya başlar. Bu sebeple, 4 ve 6 yaş arasındaki çocukların oyun seçiminde onları bilişsel, psiko-motor, dilsel ve sosyal yönden geliştirebilecek oyunlara yer verilmesi gerekli görülmektedir.

İlk olarak bilişsel açıdan oyun seçimini ele alacak olursak, 4 ve 6 yaşlarındaki çocuklar somut olarak düşünme yetisine ulaşamadıkları için, karmaşık çözülmesi zor oyunlardan uzak durmak gerekir. Örneğin, bu yaşlardaki çocuklarla sayı problemi oyunları oynamak yanlış olur. Çocuk belki 2 ve 3’ün toplamının 5 olduğunu ezberlemiştir; fakat 3 ve 2 nin toplamı kaç diye sorduğunuzda çocuk bilmediğini söyleyecektir. Çünkü henüz tersine çevirebilme yetisi bilişsel anlamda kazanılmamıştır.

Bu sebeple, onu somut olarak düşünebilmeye hazırlayacak oyunlara yer verilebilir. Örnek vermek gerekirse, basit yapbozlar ile oynanması, çeşitli oyun kartlarıyla çocuklara hayvanlar, bitkiler, araçlar gibi birtakım kavramların öğretilmesi çocukla oyun şeklinde gerçekleşirse eğitsel açıdan son derece işlevsel olur. İkinci olarak, 4 ve 6 yaş arasındaki çocukların dilsel açıdan oldukça hız kazandıkları dönemdir.