üstün yetenekli bebek“Üstün yetenekli çocuk” terimi farklı beceri ve yaratıcılığı kapsayan geniş bir tanımdır. Çocuğunuzun böyle bir özelliği varsa bunu ön plana çıkarmak için nasıl bir yol izlemeniz gerektiği konusunda, Pedagog Dr. Melda Alantar bizleri aydınlatıyor…

Bu sınıflandırma içinde yer alan çocuklar meraklıdır. Zihinsel güçlerini bir konu üzerinde yoğunlaştırma becerisine sahiptirler. Alışılmışın dışında fikirler üretirler. Hızlı düşünerek soyut kavramları ilişkili duruma getirirler. Erken dönemde yeni beceri ve yetenek geliştirirler. Üstün çocukların dil-bilişsel, ince-motor, kaba motor, sosyal ve öz bakım becerileri alanlarındaki gelişimleri genellikle hızlı olur. Anımsama yetenekleri güçlüdür. Farkında olma eğilimleri yüksektir. Sosyal olgunluğa sahiptirler. Mizah duyguları gelişmiştir. İlgi duydukları konular çok çeşitlidir. Yanıtları kendileri bulmak isterler. Ayrıntıların üzerinde dikkatle dururlar. Yetenekleri dil, algılama, atletizm, müzik, görsel sanatlar, liderlik vb. değişik alanları kapsayabilir.

Üstün yetenekliler, yaşıtlarıyla kıyaslandıklarında, duygusal veya sosyal açıdan yara almaya daha eğilimli çocuklar değildirler. Ancak doğru yönlendirilmedikleri takdirde uyumsuzluk, depresyon, okul başarısızlığı gibi güçlüklerle karşılaşma olasılıkları daha yüksektir. Bu tür çocukların öğrenme düzey ve hızlarına uygun olan ortamlarda eğitim görmeleri önemlidir. Diğer yandan kendilerine benzer ilgi alanlarına sahip, mizah duygusu gelişmiş akranlarla bir arada olmaya da özen gösterirler.

Üstün yetenekli çocukların anne-babalarının onların heyecan, sağlık ve hünerlerini besleyen eğitim ortamlarında bulunmalarını sağlamak üzere bilgi toplamaları önemlidir. Çocuklarının yeteneklerinin ortaya konulmasında ve uygun ortamlarda eğitim görmeleri konusunda pedagog/psikolojik danışman, psikolog gibi çocuk gelişimi üzerinde uzman olan kişilerden yardım alabilirler.