hastanede bebek

bebek ağlamadan katılma nöbeti


Çocuğumdan EEG istendi, nasıl yaptıracağız?

EEG (Elektroensefalografi) beyin elektrik aktivitelerini kayıt için kullanılan bir testtir. Kalp elektrosuna (EKG) benzer. Test sırasında sadece kayıt yapılır, elektrik verme veya iğne batırma olmaz. Testin hiçbir zararı yoktur.

EEG testi, EEG teknisyenleri tarafından yapılır ve nörologlar tarafından okunup değerlendirilir. Çocuklar ve bebekler ile genelde uyumlu olmayıp, sürekli hareket edip ağlayabilirler, bu nedenle çocuklarda EEG çekimi özellikle itina gerektirir. Ayrıca çocuk EEG yorumlanması da bu konuda eğitimi ve tecrübesi olan çocuk nörologları tarafından yapılmalıdır.

Çocuklarda EEG neden istenir?
Genelde epilepsi hastalığının teşhisi için yapılır. Halk arasında buna sara da denir. Havale ve nöbet kelimeleri aslında tıp dilindeki konvülzyonun karşılığıdır, epilepsi hastalarının geçirdiği ataklara verilen addır. Ancak halk arasında zaman zaman epilepsi yerine de kullanılmaktadır. Sara hastalığı sadece kasılmalarla olmayabilir, bazı hastalarda absans dediğimiz dalma nöbetleri şeklinde de olabilmektedir. Sık tekraralyan katılma nöbetleri, bayılmalarda da EEG yapılamsı gerekebilir. Bazı psikiatristler hiperaktivite ve dikkat eksikliği olan hastalarından da EEG isteyebilmektedir.

Benim çocuğum ağlıyor, psikolojik olarak etkilenmesini istemiyorum, nasıl EEG çektirebilirim?

Çocuk EEG çekimlerinde tecrübeli teknisyenler hem ağlayan çocukları kontrol etmeyi, hem de ölçerek elektrodların doğru yerlerini tespit etmeyi başarabilirler. İşlem sırasında ağrı söz konusu olmadığından, sadece istemediği birşey yapılmayla ilişkili ağlama olur. Bu, muayene veya bir aşı sırasındaki ağlamadan daha önemli değildir. Kalabalık veya yeterli tecrübesi olmayan merkezlerde çocuklar uyutularak kayıda başlanır.