Çocuklarda korku çocuklarda korku duygusu çocuk psikolojisi


Korku, çocuklarda olağan sayılan bir başka sapma biçimidir.Çocuğun derinliklerine kök salmış ve çevresinden bütün bütüne bağımsız bir duygusal rahatsızlık olarak bilinir. Yani, utangaçlık gibi çocuk ruhunun bir parçası sayılır. Bazı çocuklar öyle içine kapanıktır ki, korkunun altında ezilmişler sanırsınız. Öte yandan cesur,canlı, tehlike karşısında gerilemez olup da zaman zaman yersiz, mantıksız, birtakım hiç yoktan korkulara kapılan çocuklar davardır. Bu gibi haller, geçmişte edindikleri sert izlenimlerin ürünü olarak görülebilir.

Çocukların kimi sokakta karşıdan karşıya geçmekten,kimi fareden, kimi de tavuktan korkar. Bu korkular psikiyatrların yetişkinlerde gözlemledikleri fobileri andırır. Bunlar,özellikle yetişkinlere fazla bağımlı çocuklarda rastlanır. Yetişkinler, çocuğun cahilliğinden yararlanıp, onu ne olduğu belirsiz şeylerle korkutarak yumuşak başlı kılmaya heves ederler. Bu bir çocuğa karşı kullanılacak taktiklerin en kötüsüdür, çünkü, çocuktazaten doğal olan karanlık korkusunu, ürkütücü imgelerle doldurarak büsbütün ağırlaştırmaktadır.Çocuğun gerçekle ilişkiye girmesine, çevresini anlayıp denemesine yardımcı olanaklar, bu korkulardan kurtulmasına da yardımcı olacaktır.

Çocuğu normalleştirmeyi ödev bilen okullarımızın ilk etkilerinden biri de bu bilinçaltı korkulara son verişidir. Dört çocuklu bir İspanyol ailesi, yavrularının en küçüğünü bizim okula vermişti. Fırtına koptuğu geceler yalnızca o, korkuya kapılmıyordu. Ablalarım toparlayıp, ferahlasınlar diye ana babalarının odalarına götürüyordu. Bu garip korkuya esir düşmüş olanabialarının başlıca dayanağıydı. Geceleri korktular mı, onun koynuna koşuyorlardı. Korku hali, tehlike karşısında öz savunma iç güdüsüyle uyanan dehşet halinden farklıdır. Bu ikinci çeşit, çocuklarda daha az görünür. Ancak, tehlikeyle daha az karşılaştıklarından değildir bu. Çünkü çocuklar doğal olarak tehlikeye karşı çıkarlar, yetişkinlerden çok daha rahat olarak tehlikelere göğüs gererler. Dahası, hiç yoktan kendilerini tehlikeye atarlar. Yürümekte olan arabalara takılan sokak çocuklarını az mı görmüşüzdür? Damların üzerinde gezen çocukları görüp yüreğimiz oynamıştır. Yüzme bilmeden,akıntıya atlayan çocuklar az mıdır? Bunların yanında, arkadaşlarını kurtarmak için tehlikeye bile bile göğüs gerenleri de analım.