Eğitimde teknoloji eğitimde teknoloji kullanımı eğitimde teknolojinin kullanılması çocuk eğitiminde teknoloji teknolojinin eğitimde kullanılmasının avantajları


Teknoloji kullanımında uygulamalar, çocukların yeni kavramlar öğrenmelerinden, bu kavramları pekiştirmesine, çocukların ilgi ve merakını arttırmasına, mekansal-boyutsal ve görsel algının gelişmesine kadar pek çok öğrenim imkanına olanak sağlamaktadır. Ayrıca çeşitli yollardan bilgiye ulaşan, araştıran, sorgulayan, gözlem yapan, mantık yürüten, neden-sonuç ilişkisi geliştiren bireyler yetiştirmenin yanı sıra çocuğu eğitimde aktif hale getirerek katılımını sağlama gibi avantajları bulunmaktadır

.Çocukların oyun olarak gördükleri teknolojiyi, bizler eğitim ortamında da sevdirmeyi amaçlıyoruz. Akıllı tahtalara çocukların görmeye yabancı olmadıkları yararlı uygulamaları bizler Doğa Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimleri olarak olumlu davranışlarını pekiştirmek, sorumluluk bilincini geliştirmek, kendine güvenen mutlu bireyler yetiştirmek için kullanıyoruz.