Okul öncesi dönemde bilim çalışmaları neden önemli diye sorarasanız tek bir cevabım var size, çocukların bitmek tükenmek bilmeyen merakları! Bu dönemde çocuklar sürekli sorular sorarak çevrelerini keşfetmeye, olaylar arasında ilişkiler kurmaya çalışırlar. Sorularına cevaplarlar buldukça mutlu olup daha çok soru sororlar. Çocukların hemen hemen hepsinde bulunan bu öğrenme isteğinin kaybolup gitmesine engel olmak için okul öncesi dönemde bilim çalışmaları çok önemli. Unutmayın, ağaç yaşken eğilir! İleride araştıran, sorgulayan ve üreten insanlardan oluşan bir toplum yaratmak istiyorsak bugünün çocuklarına bunları nasıl gerçekleştireceklerini öğretmeliyiz.

Okul öncesi eğitimde bilim öğretiminin amaçları

1. Çocuğun zihinsel becerilerinin gelişimine yardımcı olmak
a. Bir sorunu algılama ve tanımlayabilme
b. Soruna veya çözümüne ilişkin bilgileri edinme ve bu bilgileri belleğinde depolama ve gerektiğinde kullanma.
c. Depoladığı bilgileri günlük yaşamda akılcı bir biçimde sorunlarının çözümü için kullanma
d. Karşılaştığı sorunlara yeni çözümler bulma; yetersiz çözüm bulduğunda başa dönüp yeniden başlama ve sorunu düzeltme
e. Sorunun çözümünde zorlandığında sorundan kaçmayıp, gerçekçi çözümler arama

2. Düşüncelerini rahatça ifade edebilme ve paylaşabilme alışkanlığı kazandırmak.

3. Bilgiyi bulma, toplama ve yararlanma sürecini çocuğa öğreterek, bilimsel bir tutum ve tavır geliştirmek. Araştırmadan sonuca varma genelleyici ve gerçekdışı değerlendirmeler yapma, bilgiyi kaynağından araştırmayıp, kulaktan dolma bilgilerle değerlendirme, olaylara tek bir açıdan bakma gibi bilimsel olmayan tutumlardan uzak tutma.