çocuk öğrenmeKonunun uzmanı tarafından, öğrenme güçlüğü tanısı alan çocukların anne-babaları bu kavramı duydukları zaman doğal olarak çocuklarında zekasal bir sorun olup olmadığını sorgularlar. Öğrenme güçlüğü, çocuğun zekası normal veya normalin üzerinde olduğu halde, kendini ifade etme, düşünme, dinleme, okuma-yazma-matematik becerilerinde yaşıtlarına ve potansiyeline- zekasına kıyasla düşük başarı göstermesidir. Çocuğun zihinsel becerisi olmasına rağmen, akademik alanda yetersizlik göstermesi, öğrenme güçlüğünün çarpıcı bir özelliğidir. Okul öncesi dönemde gecikmiş konuşma, telaffuz sorunları, sözel ifadede zorlanma (uygun kelimeyi bulmada sıkıntı yaşarlar), kelime hazinesinin artışında yavaşlık, yönergeleri anlama ve izlemede zorlanma, karmaşık cümleleri anlamada zorlanma (uzun bir cümle dilediklerinde kaybolabiliyorlar), yönleri öğrenme zorlanma, sayılar, haftanın günleri, renkler, şekiller gibi sıralı bilgileri öğrenmede zorlanma gibi belirtiler görülebilir.

Okul döneminde ise kısa süreli dikkat, okuma becerisini kazanmada zorlanma (ters okuma, eksik okuma, yanlış okuma, harfler döndürme b-d, ters döndürme n-u, yer değiştirme ve-ev…), yazmayı öğrenmede zorlanma (kötü el yazısı, yazmaya büyük bir güç harcamak-ağır ve yavaş yazmak gibi), unutkanlık, dalgınlık, zamanı iyi kullanamama, ezberlemede zorlanma, kötü defter kullanma, aritmetik işaretleri karıştırma, planlama ve organizasyon yapmada zorlanma, zaman kavramını öğrenmede zorlanma, özetlemede zorlanma, bilgiyi organize etme ve hatırlamada zorlanma (testlerdeki açık uçlu soruları yanıtlamada zorlanabilirler), koordinasyonda zayıflık, ince motor beceriler gerektiren aktivitelerde zorlanma (makas kullanma, fermuar açıp kapama, düğme ilikleme, ayakkabı bağlama…) belirtileri görülebilir. Öğrenme güçlüğünün nedenleri henüz tam olarak belirlenememiştir.