kitap okuyan kız çocuğu

okumayı zevkli hale getirmek, okumayı eğlenceli hale getirmek, kitap okumayı zevkli hale getirmek


Kitaplar çocukların hem bilişsel hem de duygusal gelişiminde etkili araçlardandır. Kitaplar, çocukların kendi hayal gücünü zenginleştirdikleri gibi çeşitli değerleri öğrendikleri birer kaynak vazifesi de görürler. Burada en büyük pay tabii ki ailelere düşer.

Çocuğun kitap okuma alışkanlığını kazanmasında kitabı satın almadan önce birlikte seçim yapabilmek; çocuğun fikrini iletebilmesini sağlamak yararlıdır. Çocuğun kitabı okuma konusunda alışkanlığını pekiştirmesi için kitabın anlatımına dikkat edilmelidir. Zor anlaşılan, resimleri yeterli olmayan kitaplar bu yaş için zevk vermeyen bir etkinlik haline gelebilir. Bu açıdan anlatıma, işlenen konuya ve içeriğin görsel açıdan da zengin olmasına dikkat edilmelidir.

Yazımın anlaşılacak sadelikte olması gerekmektedir. Bununla birlikte kitabı okurken ve öncesinde ona bazı imkanlar tanımanız yararlı olacaktır. Örneğin; kitapların koyulacağı yeri evin herhangi bir yerinde onun belirlemesi ve kitaplar için özel bir yer ayırması sağlanabilir. Kitapların kolay zarar görebilen sayfa yapısında olmaması çocuklar için daha kullanışlı olacaktır.

Okuma sıklığı açısından her çocuğun bu konudaki duyarlılığı ayrı ayrı düşünülmelidir. Ancak her türlü alışkanlığın yerleşmesi için düşündüğümüz gibi, bu tür bir durumda da okuma süresinden çok; sıklığının iyi ayarlanması yararlı olacaktır. Bu durumda çocuk için belirli bir kitabın öyküsünün takibi kolaylaşacak; merak duygusunun artmasıyla motivasyonu yükselecektir.

5-6 yaş civarı çocuklar için uzun anlatımlardan çok bol resimli kitapları kullanmak uygundur. Kitapta yer alan resimlerin hikaye ile bağdaşıyor olması gerekmektedir. Böylece çocuk ona anlatılanları resimler üzerinden sırasına dikkat ederek takip edebilecektir. Bu anlamda olayları görsel olarak canlandırarak hayal gücünü de geliştirir. Duygularını açığa çıkarmasında da resimler aracı olabilecektir. Bu anlamda dinlediklerini anlamlandırması ve resimler üzerinden giderek olay-resim bağdaştırmasını yaparak olayları anlatmasını isteyebilirsiniz.

5-6 Yaşlarında Anne-Babayla Yapılan Okuma Çalışmaları