karneÖğrenciler bir yıl boyunca yaklaşık sekiz ay okula giderler. Sene boyunca birçok farklı alanda yüzlerce saat dersi takip ederler. Her bir alanda defalarca yazılı sınava tabi tutulurlar, sözlüye kalkarlar, proje-ödev-performans hazırlarlar. Okul saatleri dışında kalan zamanlarını da sadece oyun, eğlence ve dinleme gibi ihtiyaçlarını karşılayarak geçiremezler; okuldaki derslere ve sınavlara hazırlanabilmek için okul saatleri dışında kalan vakitlerinin çoğunu ders çalışmakla ve ödevlerini yerine getirmekle uğraşırlar. Sene içinde takip ettikleri tüm derslerdeki başarılarının değerlendirildiği; tüm sözlü, yazılı ve ödev notlarının ortalamasının belirtildiği bir belge-KARNE- alırlar. Karne, öğrencinin başarılı olduğu alanlar ile geliştirilmesi gereken alanlarını hem öğrenciye hem de velisine bildirir.

Haziran ayında verilen karne hem öğrenciler hem de velileri daha fazla heyecanlandırır. Buna rağmen aslında Haziran ayındaki karne ilk değil, ikinci karnedir; hatta bazı okullarda dönem ortalarında ayrıca ara karneler de verilir ve sene sonunda verilen son karne, dördüncü değerlendirme belgesi halini alır. Yani son değerlendirme belgesi verilene kadar, öğrenciler ve velileri sene boyunca öğrencinin derslerdeki gidişatıyla ilgili bilgilendirirler. Sene sonundaki karnede getirilen “kırık” notlar, bir anlamda sene boyunca yapılan değerlendirmelerin hem öğrenci HEM DE VELİSİ tarafından yeterince dikkate alınamadığının, dikkate alınsa bile öğrencinin başarısızlık nedenlerinin saptanamadığının, öğrencinin derslerdeki başarısızlığının giderilmesi adına uygun yöntemlerin geliştirilemediğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Özellikle ilköğretim yıllarında alınan karneler, öğrencinin kendisi kadar velisinin de değerlendirilmesi anlamına gelebilir ki, “kırık” not alan öğrenci velilerinin bu durumu bilerek ve dikkate alarak çocuklarıyla konuşmalarında fayda vardır. Neticede sene sonunda verilen karnede alınacak notları hem öğrenciler hem de velileri iyi-kötü tahmin edebilir haldedirler; karneler de çoğunlukla tahminlerini haklı çıkarır.