Disleksi oldukça yanlış anlaşılan bir konu. Çoğu insan bu bozukluğun basit anlamda bir okuma zorluğu olduğunu düşünür. Ama aslında disleksi, içinde çok çeşitli anormallikleri birden barındıran ama kendini sadece çocuklar okumayı öğrenirken belli ettiği için kapsadığı alanı fark ettirmeyen bir öğrenme bozukluğudur. Geleneksel olarak bu hastalığın tanımı; bir çocuğun bilinen, standart sınıf eğitimini almasına rağmen dil, okuma, yazma ve heceleme becerilerinde istenen ilerlemenin kaydedilememesidir.

Bununla birlikte buna eşit olarak zihinsel gelişimini kapsayan diğer yetilerin gelişimi konusunda da problemler yaşanabilir . Disleksi dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren bir öğrenme bozukluğudur. İlkokula başlayan disleksili çocuklarda eğitim alabilecek   zihinsel gelişim henüz tamamlanmadıgı için okuyamazlar, yazamazlar ve matematiksel işlemleri kavramada zorluk çekerler. Ancak bu onların zeka düzeylerinde bir sorun  olduğunu göstermez.