cinsel eğitimHemen her anne-baba, çocuğunu cinsel konularda aydın­latması gerekip gerekmediği sorusunu kendisine sorar. Modern dünyamızda artık bu sorunun tek bir yanıtı vardır: Evet! Eğer çocuk doğup cinsiyet farkı, anne ve babanın rolü gibi konulara anne ve babasından cevap alamazsa başka kaynak­Iara yönelebilir. Bu kaynaklar her zaman güvenli olmaz ve çocuklara yanlış bilgiler aşılanabilir.Orta yaşa yaklaşan ya da orta yaşı geçen biz anne-babala­rın çocukluk dönemlerinde cinsellik bir “sır” olarak saklanır, konuşulmazdı. Cinsel sorulara kaçamak ve saçma cevap verilirdi. Örneğin “Nasıl doğdum?” sorusuna “Leylekler getirdi, Çingene’den aldık … ” gibi saçma ve çocuğun aklını karıştıracak cevaplar verilmesi gibi.Bazen de bu konularda soru sorduğumuz zaman “Sus, çok ayıp!” uyarısı yapılırdı. Biz de bir günah işlemiş gibi susar ve asla konuşmazdık. Fakat sonra …. Günahların o ken­dine has merakı ile de öğrenmek için başka kaynaklara yö­nelirdik ve ne yapar yapar öğrenirdik. Bazı sorularımıza da son derece sessiz ve esrarlı bir ses tonuyla cevap verilirdi.Bu da “Cinsellik konusu her yerde ve sesli konuşulmaz.” anla­mında bir ikazdı.İşte bizim gibi cinsel konuların tabu ve günah gibi konu­şulduğu zamanın çocukları ve o eski zamanları günümüze de taşıyan eski kafalı insanların modern çocuklarını bekle­yen en büyük tehlike şudur: Cinsellik yasak ve tehlikelidir, asla yapılmamalıdır.

Öğrenilmek istenen konu yasak, pis ve günahtır. Fakat bu, doyumsuz bir meraka da yelken açar.Birçok yetişkin, çocukluk ve ergenlik önemlerinde evlilik ve cinsellik kavramları kötü, yasak konular olarak konuşulmaması gereken konular olduğu için mutsuz evlilikler sürdürmekte ve hatta ayrılmaktadır.Özellikle ergenlik döneminde verilecek olan cinsel eğitim, güzel evlilikler yapan sağlıklı bir toplum yetiştirebilmemiz açısından şarttır. Bu derslerde evliliğin sadece cinsellikten ibaret olmadığı da anlatılmalı ve cinsellikle ilgili doğru ve yanlışlar ergene anlatılmalıdır.Bazı anne babalar; “Benim çocuğum böyle sorular sormaz.” şeklinde anlaşılması güç ve son derece saçma bir savunmaya girer. Bu tür anne babalara diyorum ki; ” Sizde öyle cinsellik gibi kötü şeyler yapıp çocuğunuza kötü örnek olmayın o zaman.”