çocuğa okumayı öğretin

okumyı neden öğretemiyorum, 4 yaş çocuğa okumayiöğret


Çocuğunuza vereceğiniz fırsatlardan biri de, okumayı öğrenme potansiyelini geliştirmektir. Çocuğun okul yaşamı boyunca gerek duyacağı tek önemli yetenek okumaktır. Ne kadar iyi okursa ve okumayı ne kadar severse, derslerde o oranda başarılı olacaktır. Çocuğa okula başlamadan önce okuma öğretip öğretmeme konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmekte ve tartışmalar hala sürmektedir. Bugüne kadar genellikle yerleşmiş görüş, çocuğa okul başlamadan önce veya bir öğretmenin yardımı olmaksızın okuma öğretmenin doğru olmayacağı idi. Oysa çocuklar üzerinde yapılan çeşitli deneyler ve araştırmalar göstermiştir ki, okula başlamadan önce okuma öğrenen çocuklar, ilk okul döneminde öteki çocuklardan daha ileride olmaktadırlar. Zeka dereceleri eşit olan çocuklar arasında yapılan incelemelere göre, önceden okuma bilenlerin okulda öğrenenlere oranla daha başarılı olmasının nedeni, çocuklar arasındaki ayrım değil, anneleri arasındaki ayrımdır. Başarılı çocuklarının annelerinin eğitici, çocuğun zekasını geliştirici, yeteneklerini besleyici bir ortam yarattıkları görülmektedir.

Bu anneler çocuklarına kitap okumuşlar, çocuğun okumaya ilgi duymasını sağlayacak yazmaya yöneltecek malzemeler bulundurmuşlar, çocukların sözcüklere ve anlamlarına ilgi duymasını sağlamışlar, harfleri öğretmişlerdir. Bu anneleri öteki annelerden ayıran özellik, sadece çocukları için yaptıkları değil, görüş açıları ve inançları olmuştur. Bu anneler okula başlamadan önce çocukta okuma yazma yeteneğini geliştirmenin gereğine inanmışlar, çocuğa okuma yazmayı ancak öğretmenin öğretmesi gerektiği görüşüne karşı çıkmışlardır. Bu iki grup anne üzerinde yapılan incelemelerde, çocukları erken okumayan annelerin çok meşgul olduklarından yakındıkları görülmüştür. Bu anneler çocuklarına fazla zaman ayıramayacak, onlarla uzun uzadıya ilgilenemeyecek kadar çok işleri olduğunu ileri sürmektedirler. Oysa bu annelerin öteki annelerden fazla ya da değişik sorumlulukları yoktur. Çocuklarına erken okuma yazma öğreten anneler de aynı sorumlulukları taşıdıkları halde, çocukları ile ilgilenmeyi zevk olarak gören annelerdir. Örneğin birinci gruptan bir anne için çocuğu ile birlikte alışverişe gitmek, bir ayak bağı oluyorsa, ikinci gruptan bir anne çocuğunu zevkle çarşıya götürmekte, bu fırsatı ona yeni bir şeyler öğretmek için değerlendirmektedir.