tuvalet eğitimiÇeşitli zıt düşüncelere rağmen, çocuklar hazır oldukları zaman tuvalet eğitimi verilir. Çocuk belirli bir ölçüde olgunlaşıncaya kadar hiçbir çocuk eğitilemez. Bu, en iyi çocuk uzmanlarının, doktorların ya da ebeveynlerin bile tamamen dışarıda kaldığı bir süreçtir. Yeteri kadar olgunlaşır olgunlaşmaz tuvalet eğitimi çocuğun razı olma isteği veya karşı gelme kararlılığı ile kontrol edilir ki bu, eğitimcilerin yeteneği ve kurnazlığının yanı sıra çocuğun huyuna da bağlıdır.

Tüm yetişkinlerin ve ebeveynlerin geçtiği bir süreç olarak tuvalet eğitimi, karmaşık, sinir bozucu ve bitip tükenmeyecekmiş gibi görünebilir. Bazı ebeveynler gelişimin bu bölümünü hızlandırmak için çocuklarını zorlar. Bazıları, bunu başaracak güçlerinin olup olmadığı ve nasıl başlayacakları konusunda kararsızdır. Ancak sürecin içerdiği birkaç anlayış, uyulacak birkaç kural ve makul tutumla, siz ve çocuğunuz kolaylıkla tuvalet eğitiminden geçebilirsiniz. Eziyetsiz bir eğitim geçirmek için bilmeniz gereken her şey bu bölümde mevcut.

Tuvalet Zamanı, Tuvalet Eğitimi

Bir ebeveyn erkenden tuvalet eğitimine başlamaya karar verirse, tuvalet zamanı ve tuvalet eğitiminin aslında benzer ama birbirinden farklı olduğunu düşünmelidir. İkisinin de aynı olduğunu düşünürse aslında evrensel bir hata yapar.

Tuvalet Eğitimi

Bir çocuk 18 ayına yaklaşırken, kendini kontrol altına alabilmede tamamen egemen olmaya başladığı görülür. 18 aydan daha büyük olan bir çocuk tuvalete gitmeyi isteyip istemediğine karar vermek için beynini kullanır ve daha sonra kendini bunun için zorlar. Bu, çocuğun istekli olduğu ve tam olarak kontrolü ele aldığını gösterir. Yani sonuç olarak tuvalet eğitimi zamanlaması doğrudur.