çocuk eğitimi anne babaÇocuklarla sözel iletişim kurulabildiği andan itibaren yö­nelttikleri ilk sorularla birlikte bu kavram ve temalar hak­kında konuşulmaya başlanabilir.Çocukların sorduğu sorulara yapılan açıklamalarda somut, net ve mümkün olduğunca az sözcükle oluşturulan ifadeler kul­lanılmalıdır. Yapılan açıklamalar ve verilen cevaplar çocuğun yaşına, buna bağlı zihinsel, düşünsel ve duygusal gelişimine ve sosyokültürel altyapısına uygun olarak yapılandırılmalıdır.Soruları cevapsız bırakmak, çocuğu belirsizlikle baş başa bırakmak anlamına gelir; bu da korku, kaygı, suçluluk, utanç ve tedirginlik duygularına neden olur. Çocuklar sorularına cevap aldıklarında rahatlar ve güvende hissederler. Aynı za­manda da soru sormak, sorgulamak ve bu yolla hayatı ve dün­yayı keşfetmek yolunda cesaret ve destek bulurlar.Çocuklara babalarının yeteneklerine göre değil, kendi yeteneklerine göre meslek bulmak gerekir.