Anaokulu anaokulu eğitimi çocuklarda anaokulu eğitimi çocuk ve anaokulu


Türkiye’ de anaokulu çalışan annelere hizmet veren bir kurum olarak algılanmaktadır. Çalışan anneler, çocuğu sokağa ve eğitimsiz bir bakıcıya bırakmaktansa özel eğitim almış öğretmen ve bakıcıların görev aldığı bir ana okuluna vermeyi tercih ederler. Aslında ana okulunun çocuklara paylaşmayı, işbirliği yapmayı, el becerilerini geliştirmeyi öğretmek ve okula hazırlamak gibi önemli bir işlevi vardır. Bu sebeple bir çocuğu ana okuluna göndermek için annenin çalışıyor olması gerekmez.

Ailede yeterli sevgiyi ve güveni kazanmış her çocuk için ana okulu ideal bir eğitim kurumudur. Özellikle ailenin tek çocuğu burada paylaşmayı, işbirliğini ve kurallara uymayı öğrenerek sosyal bir kişilik kazanır. Ana okulu ( 4-5 yaş) çocuğu ben merkezci kişilikten henüz kurtulamamıştır. Olaylara ve nesnelere başka birinin gözüyle bakmayı bilemez. Başkalarının görüşünü almada ve bunları değerlendirmede başarılı olamaz. Sembollerle düşünemez. Zihinsel yeteneği henüz soyut düşünmeyi becerecek kadar gelişmemiştir. “Sakla zamanı gelir zamanı,” atasözünün gerçek anlamını, harflerin belli sesleri ifade ettiğini, her rakamın belli bir sayıyı gösterdiğini kavrayamaz. Bu sebeple ana okulu çocuğuna okuma yazma öğretmek çok zordur ve gösterilen çaba boşa gider.