çocuklarda tikBelki henüz rahminizdeyken çocuğunu­zun cinsiyetini öğrendiniz veya doğum anını beklediniz ve “Bir kız!” ya da “Bir oğlan!” dediklerini duydunuz. Her iki durumda da, şüphesiz çocuğunuzun cinsiyetini keşfetmekten keyif aldınız, çünkü bu bilgi bebeğinizin kim ol­duğu (ve olacağı) hakkında size ipucu verdi. Çocukların, kendilerini dişi veya erkek ola­rak tanımlayan sergiledikleri farklı kişilik özel­likleriyle ilgili hâlâ pek çok bilinmeyen nokta vardır. Bu konu oldukça tartışmalıdır. Bazı kişi­ler hormonların kimliği yönettiğine inanırken, diğerleri cinsiyet farklılıklarının nedeni olarak ‘çevre’yi ileri sürmektedir. Her iki durumda da, her iki faktör de erkeklik ve dişilikte önemli rol oynamaktadır. Çocuğunuzun cinsiyeti hakkında düşünürken ak­lınızda tutmanız gereken en önemli şeylerden biri, aynı cinsiyetten olan çocukların arasında iki cins arasında olandan daha çok farklılık bulunduğudur. Başka bir deyişle, iki kız çocuğu, bir kız ve bir er­kek çocuğundan daha az birbirine benzeyebilir. Ay­rıca oldukça geniş bir “normal” erkek ve kadın dav­ranışı yelpazesi vardır. Bu yüzden oğlunuz veya kı­zınız tipik davranışın kesin tanımlarına uymuyorsa, endişelenmemelisiniz. Pek çok uzman artık erkek­leri kadınlardan ayıran doğuştan gelen belirli özel­liklere inanmaktadır. Çocuğunuzun cinsel kimliği veya kendini nasıl gördüğü, çok erken oluşmaya başlar. Cinsel hormonlar, doğumdan önce kız ve er­kek çocuklarının beyinlerinde organize edilen belir­li biyolojik farklılıklar yaratır. Bebekken kızlar sesle­re daha duyarlıdır, erkeklerden daha önce konuş­maya başlarlar ve yaşamları boyunca da daha ko­nuşkan olarak kalırlar. Ayrıca insanların yüzlerinde- ki ifadeleri daha iyi okurlar ve beden dili gibi zor al­gılanan bilgileri daha kolay alırlar.