televizyon bebekTelevizyon ilk çıktığı zamanlarda Britanya’daki çocuklar günde iki saati televizyon başında geçiriyordu. Şimdiyse kitap okumaya, spor yapmaya ve diğer boş zaman aktivitelerine televizyon izlemekten daha çok vakit ayırıyorlar. Televizyon tamamıyla kötü bir şey değildir, olumlu görüntü ve mesajları olan bazı çocuk programları yararlı olabilir. Mesela engellilere karşı önyargılara, cinsiyet ayrımcılığına veya ırkçılığa karşı yararlı mesajlar veren bazı programların çocukların davranışlarında iyi etkiler yarattığı gözlenmiştir. Olumlu görüntüler olumlu etkiler yaratabilir. Peki, ama olumsuz görüntülerin olumsuz etkileri olduğu doğru mudur? Mesela şiddet görüntülerinin çocuklar üzerinde yarattığı duygular neler olabilir? Bu konudaki araştırmalar sandığımız gibi kesin sonuçlar taşımıyor. Televizyonun bizim genel kültürümüzün bir parçası olması bu konuda kontrollü araştırmaların yürütülmesini oldukça zorlaştırmaktadır. Televizyonların evlere yeni yeni girmeye başladığı yıllarda yapılan araştırmalar, öncesi ile sonrası arasında karşılaştırmalar yapabilmemize olanak verir.

Bu araştırmalar sonucunda, çocukların televizyon programlarından, izledikleri şeyleri o an içlerinde bulundukları dünyayla bağdaştıramadıkları zaman etkilendikleri gözlemlenmiştir. Bağdaştırma, ilişkilendirme gibi yetiler akıllı bir çocuğun özellikleri arasında yer aldığı için bir çocuk ne kadar az akıllıysa televizyonda gördüğü şeylerden olumsuz etkilenme seviyesi o kadar artmaktadır. Şiddet içeren şeyler izlemenin agresif tutumları artırma oranının eskiden çok yüksek olmadığı görülmüştür fakat televizyonlarda yayınlanan şiddet içerikli programların sayısı ve içerdikleri şiddet miktarının da eskiden daha az olduğunu unutmamak gerekir. Bundan bir iki kuşak önce izlenen şeyler daha çok orta sınıfa ait değerler ve geleneksel kültüre yakın içerikli programlardı. İki yaşındaki çocuklar üzerinde yapılan daha güncel bir araştırmaysa çocukların şiddet içeren programlara maruz kaldıklarında kendilerini stresli hissettiklerini ve agresif davranışların arttığını gözlemlemiştir.