Günlerdir Kayseri’de üvey anne tarafından akıl almaz bir şekilde işkenceye maruz kalan iki küçük çocuğu konuşuyoruz. Üvey anne 46 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Peki, şiddete uğrayan bu minik bedenler yaşadıkları travmayı nasıl atlatacaklar? Çocuk Terapisti Uzman Psikolog Ramazan Şimşek anlatıyor.

Çocuğun temel güven duygusunu nasıl kurduğu yaşamın her dönemini etkiler. Bir anlamda çocuk anne ve baba ile nasıl ilişki kuruyorsa hayatla da o şekilde ilişki kurmayı öğrenir. Sözel ya da fiziksel olarak şiddete maruz kalan çocuğun ilk olarak güven duygusu zedelenir. En güvenli ilişkiyi kurması gereken kişiden şiddet görmesi çocuğun ruh dünyasını darmadağın eder çünkü çocukluk çağı yaşantılarının izi kolay kolay silinmez.

GÜVEN DUYGUSU ZEDELENEN ÇOCUKLAR

Güven duygusu sarsılan çocuk bilinçaltının ilk öğrenmesi maalesef “Hayatta annene, babana bile güvenmeyeceksin” kalıbında oluşur. Her yerden tehdit gelebileceği algısı ilk paranoyak düşüncelerin kökenini oluşturur. Tüm ilişkilere şüpheyle bakması sağlıklı ilişki kurmalarını engeller. Aynı zamanda ileride oluşabilecek akıl ve ruh hastalığının ilk temelleri atılmış olur.

İkinci olarak çocuk ruhu ve bedeni açık bir tacize maruz kalmış olur. Tacize uğrayan çocuk bilinçaltı bu üç yoldan mutlaka birine başvurarak acısıyla başa çıkmaya çalışır;

1. Acıdan kaçma

a. Bu yola başvuran çocuk boyun eğmeyi öğrenir. Pasif ve bağımlı bir kişilik haline gelir.
b. Pasif ve edilgen bir kişiliğe dönüşen çocuk artık her türlü tacize açık hale gelmiştir.
c. Ben bilinci oluşmaz kim ne derse ona uymaya ve yaranmaya çalışır.
d. Eşcinsel eğilimleri olan çocuklar bu gruptan çıkar.