hiperaktivite

okul öncesi hipereraktif çocuk


“John fazlasıyla hiperaktif” diyordu büyükannesi, torunuyla geçirdiği zorlu iki saatin sonunda. “Bir kere yeri­ne oturmadı, yemek yemek için bile!” John un annesi, oğluna daha önce de böyle söylenildiğini duymuştu hatta kendisinin de böyle söylediği oluyordu. Fakat büyükannesi John un davra­nışlarından şikâyet etmeye başlayınca, John’un annesi de kendi kendine, “John, yalnızca iki yaşında, normal, afacan bir çocuk mu yoksa o bir hiperaktif mi?” diye sormaya başladı.”

Klinik olarak bir çocuğa bu teşhisin konması için onun mutlaka sıklıkla yerinde duramaması, oturamaması, sürekli koşması ve bir yerlere tırmanması, sessizce oynayamaması, da­ima hareket halinde olması ya da fazlasıyla konuşkan olması gerekmektedir. Eğer en az altı ay­dır bu belirtilerin ortalama dört tanesine çocuğunuzda sıklıkla karşılaşıyorsanız hiperaktivite konusunda uzman birinden yar­dım alabilirsiniz. O, sizin aşırı hareketli çocuk ile hiperaktif ço­cuk arasındaki farkı anlamanızı sağlayabilir ve bu iki durumu da nasıl idare edebileceğiniz konusunda size yardımcı olabilir.

Not: Hiperaktivite, genel olarak “Dikkat Eksikliği” ve “Hiperaktivite Bozukluğu” olarak adlandırılan daha geniş bir hastalığın bir parçası ola­rak kabul edilir. Bu hastalık üç formda cereyan eder: Birincisinde dik­kat eksikliği yoğunluktadır; ikincisinde hiperaktivite ve düşüncesizce davranış yoğunluktadır; üçüncüsünde ise her ikisinden de yoğun olarak bulunmaktadır. Okul öncesi dönemde beş yaşından küçük olan çocuk­lara “Dikkat Eksikliği” ve “Hiperaktivite Bozukluğu” teşhisini koymak zordur, ilk defa oturmaya gerek duyduklarında ve uzun süreli bir şeye dikkaderini vermek zorunda olduklarında, oturarak bir iş yapmaya ça­lıştıklarında ve ileride sınanacakları bir şeyleri öğrenmek durumunda olduklarında doğru teşhis konabilir.