kız ve erkek çocukBütün cinsiyet araştırmalarına bakarken hatırlamamız gereken en önemli şey bulguların ortalama eğilimleri yansıttığıdır. Mesela erkeklerin agresif olmaya genel olarak kızlardan daha eğilimli olduğu söylendiğinde bir kızın yaşıtı bir erkekten daha saldırgan olamayacağını düşünmek yanlış olur.  Yaşamlarının ilk iki yıllarında erkekler ve kızlar arasındaki benzerlikler farklılıklardan daha fazladır. Bebekler hareket edebilme kabiliyetlerine ulaşıncaya kadar bu iki cins arasında göze çarpan bir ayrılık bulunmayabilir. Mesela kızlar insanlara karşı daha duyarlı olur, onlara bakan yetişkinlere yakın durmaya dikkat eder ve erkekler de boşanma gibi kontrol edemedikleri stresli durumlarda kendilerini daha sıkıntılı hissedebilirler.

Kızların erkeklerden daha önce konuştukları da bilinen bir gerçektir. Bu yüzden kızlar gelişimlerinin diğer aşamalarını erkeklerden daha önce tamamlayabilir. Mesela kızlar küçük ve büyük tuvaletlerinin kontrolünü daha çabuk kazanır, okuma ve yazmayı erkeklerden daha erken öğrenir ve ilk yıllarda aritmetiksel aktivitelerde erkeklerden bir adım önde olurlar. Modern öğretim ilke ve metotlarının kızlara uygun olduğu tartışılır bir durum olsa da genellikle kızlar okulda da erkeklerden daha başarılıdır. Erkekler öğrenmeyle ilgili problemleri kızlardan daha çok yaşarlar. Otizm, disleksi ve belli başlı bazı dil problemleri gibi dikkat . eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu da erkekler arasında kızlardan daha yaygındır.