çocuk stratejileri

aile kişilik ve karakterimizi belirler, karakter ve aile


Çocuğun kişilik gelişiminin, anne ve babanın yetiştirme tutumları ile yakından alakalı olduğunu biliyor muydunuz? Çocuğun, kişilik gelişimi her ne kadar yaşamı boyunca sürse de çocukluk döneminde yaşadıkları kişilik gelişimini biçimlendiriyor. Çocuk Gelişim Uzmanı Nilüfer Karataş, aile içindeki yanlışlıkların çocuğa nasıl yansıdığını anlatıyor.

Çocuk okul öncesinde birey olmayı öğrenirken kendisine model olacak birisine gereksinim duyar. Bu model alma süreci aile içindeki yakın bir üye ile gerçekleşmektedir. Genellikle, bu model anne ya da babadır. Ancak ağabey, abla, hala, teyze, amca, dayı gibi aile içinden bir erişkin de çocuğun kişilik yapısının oluşumunda etkilidir.

Anne ve Babanın Tutumları Arasında Tutarsızlık

Bu tutumda, bir çocuğa annenin ayrı, babanın ayrı bir tutum izlemesi söz konusudur. Çocuğa konulan sınırların sürdürebilmesi için anne-babanın davranışlarında tutarlı olması gerekir.

Aile İçindeki Kardeşlere Farklı Tutumlar

Burada çocuklar arasında ayrımcılık vardır. Örneğin, kız çocukla erkek çocuk arasında veya yatağını ıslatan çocukla diğer çocuklar arasında ayırım yapılır.

Aile İçi Kutuplaşmalar

Aile içinde bazen ikilikler, aile içindeki bir grubun başka gruba ya da kişiye karşı çıkması, gizli anlaşmalar oldukça sık görülür. Bazen anne-baba çocuklara karşı, çocuklar anne-babaya karşı, bazen de bir çocukla baba, bir başka çocukla anneye karşı kutuplaşabilir.

Çocuğa Karşı Sağlıklı Tutum

Ailenin çocuğa karşı tutumunun iki temel öğesi vardır; sevgi ve disiplin.