İletişim çağını yaşadığımız bu dönemlerde çocuklar teknolojinin bombardımanına daha yoğun maruz kalıyor, emeklemeye ve konuşmaya başlamadan cep telefonlarıyla ve tabletlerle tanışıyor.

Teknoloji doğru kullanıldığında güzel ve keyifli bir arkadaşlık gibi zevk vererek kişinin duygusal ve bilgi dünyasını zenginleştirir, kazanıma dönüşür ancak internetin kullanım şekli hayatı olumsuz etkilemeye başlar ve bağımlılık yaratırsa tehlike sinyalleri çalıyor olabilir.

Hisar Intercontinental Hospital Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Işılay Altıntaş çocuk ve ergen grubunda internet bağımlılığı hakkında bilgiler verdi.

İnternet bağımlılığı özellikle çocuk ve ergen grubunda tehlikeli!

Yapılan araştırmalar internet kullanımında en büyük risk faktörünün 12-18 yaşlar arasında olduğunu, bu grupta kötüye kullanımın %1.9-3.5 oranında olduğunu, her yüz çocuktan 8-18’inin yüksek riskli grupta olduğunu göstermektedir.

Erkekler kızlara göre üç kat daha fazla risk altındadır.

İnterneti olması gerekenden daha fazla kullanan çocuklarda depresyon, kaygı bozuklukları ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanıları çok daha sıktır.

Eğer bir çocuk çok yoğun bir şekilde internet ortamında kalıyorsa bu durumun altta yatan bir psikopatolojinin de sinyalini verebileceği düşünülmelidir.

İnternetin kullanım uzunluğundan çok kullanım amacı, motivasyonu ve kullanma süresi önemlidir.

Çocukta internet bağımlılığı nasıl anlaşılır?

Çocuk, dış dünyada, okulda arkadaşlarıyla birlikteyken sürekli eve gidip internetin başına geçmek istiyorsa,

Çocuğun internete bağlı kalma süresi giderek artıyor ve bunun normal olduğunu düşünüyorsa,