inatçı çocuk  • Okul öncesi veya ergenlik dönemi çocuğu olan ve inat davranışı ile karşı karşıya kalan ebeveynler, bu dönemlerin geçici olduğunu hatırlamalı ve çocuklarıyla olan ilişkilerini zedelememelidirler.
  • Çocuktaki inada karşı asla boyun eğilmemesi gerekir. İnat karşısında acizlik gösterilmemelidir. xxxxxx İnada inat ile de karşılık verilmez. İnat anında; konu dondurulmalı ve çocuğa kabul edebileceği bir alternatif sunulmalıdır.
  • Sert muameleden kesinlikle kaçınılmalıdır.
  • Çocuğa saygı duyulmalıdır.
  • Empati kurulmalı ve çocuğun hisleri anlaşılmaya çalışılmalıdır.
  • Çocuğun her talebine veya sözüne “hayır” cevabı verilmemelidir.
  • Bütün bunlara ilaveten, ebeveyn çocuğu için etkili bir model olmalı ve inat davranışını hiçbir zaman göstermemelidir. xxxxxxxxxx Çocukla ebeveyn arasındaki duygusal bağ güçlendirilmeli, paylaşımlar arttırılmalı ve ilişkiler düzenlenmelidir.
  • Özellikle ergene nasihat vermek veya zorla bazı fikirleri kabul ettirmek yerine onun fikirlerinden istifade edilmeli ve ona güvenildiği kendisine hissettirilmelidir.
  • Ebeveyn her şeye rağmen inadın önüne geçemiyorsa ve çocuğunun hatalı yetiştiğini ve mutsuz olduğunu düşünüyorsa bir uzmandan destek almalıdır.