hiperaktiviteToplumumuzda “hiperaktif çocuk zeki olur” gibi bir kanı vardır. Oysa hiperaktivite, beyindeki dikkat ve davranış kont-rolü ile ilgili kısımların normalden farklı işlemesi ile meydana gelen bir rahatsızlıktır ve çok fazla çocukta görülür. Bu çocukların çoğu normal zekaya sahiptir. Hem hiperaktifhem de zeka seviyesi yüksek çocuklar da olabilir. Ancak bu çocukların zeka seviyelerinin yüksek oluşu hiperaktivitelerine bağlanmamalıdır. Aynca hiperaktif olduğu halde zeka sorunu yaşayan çocuklar da vardır. Hiperaktivite ile zeka arasında bir bağlantı yoktur. Bu sorunu yaşayan ebeveynler “demek ki çocuğum çok zeki” deyip hiperaktivite sorununa duyarsız kalmamalıdır. Ayrıca hiperaktivite ırsi olabilmektedir. Bu durumun ırsi oluşu, zamanla düzeleceğini göstermez. Yani “ben de böyleydim, geçer” deyip beklemek, çocukta hiperaktivite yanında özgüven, sosyalleşme vs .. gibi sorunların da zamanla baş göstermesine neden olabilir.

Konuştuğumuz uzmanların hepsi, hiperaktivitenin olumlu ya da olumsuz anlamda zeka düzeyi ile hiçbir bağlantısı olmadığı konusunda hemfikir. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Doç. Dr. Mazlum Çöpür bu konuda, “Hiperaktif çocuğun zekası normalden az da olabilir, normal zekalı da olabilir, zeki de olabilir. Bir genelleme yapılamaz. Ayrıca bir hiperaktif çocuk sürekli hareket halinde olduğundan ve dikkati de az olduğundan zekası oranında öğrenip başarılı olamaz” diyor. Tam bu noktada üzerinde durulması gereken esas nokta; hiperaktiviteyi yaramazlıktan nasıl ayırt edeceğimiz konusu… “Çocuğunuz hiperaktif” diyerek ilaç yazıp göndermek, çocuğun yaramazlık ve saldırganlıkla kendini dışa vuran daha ciddi sorunlarını gölgede bırakıyor olabilir mi?