Cocuklarda_HiperaktiflikToplum içinde yanlış bir inanış vardır. Aşırı hareketli her çocuk “hiperaktif” damgası yer. Oysa hiperaktivite psikiyatrik bir bozukluktur ve tedavi gerektirir. Dikkat dağınıklığı, iç denetimini sağlayamama ve aşırı hareketlilik, bu durumun belirtilerindendir. Çocuğunuz sadece aşırı hareketli ise ve diğer belirtileri göstermiyorsa, ona “hiperaktif” denemez. Çok hareketli olmak ise hemen her çocuk için mümkündür. Özellikle aşırı hareketlilik erkek çocuklarında daha fazla görülür. Bilindiği gibi çocuklar çok hızlı büyür ve gelişirler.

Bu hızlı hormona! değişim ile birlikte vücutlarında enerji birikimleri oluşur. Bazı çocuklar bu enerjilerini sınırlı mekanlar olan evlerde veya okullarda boşaltamayabilirler. Bu sebeple hareketlerini sınırlayamaz ve bize taşkın gelen davranışlarda bulunurlar. Buna dayanarak çocuğa hiperaktif damgası vurulmamalı ve çocuğa enerjisini boşaltacağı meşru zeminler oluşturulmalıdır. Bu çocuklara yani hareketli çocuklara, toprak, su veya çamurla oynama fırsatı verilebilir veya spora yönlendirilebilir.

Uzmanlar, hareketli her çocuğun hiperaktif olmadığını, sorunun çözümünde ailelere büyük görev düştüğünü belirtiyor. Çocuk Psikoloğu Dr. Alper Yılmaz, tanıda ayırt edici belirtileri şöyle anlattı: “Ayırmanın en iyi yolu yaşından fazla bir hareketlilik mi ve her yerde oluyor mu? Sınıfta düzeni bozuyor mu? Durması gereken yerde durmuyor konuşuyor mu? Oyunlarda arkadaşlarıyla hareketlilik yüzünden sorunlar çıkıyor mu? Sırasını bekleyemiyor mu? gibi tüm alana yayılan bir hareketlilik varsa ve sadece anne babanın değil, öğretmen ve arkadaşlarının dikkatini çekiyorsa bu durum hiperaktivite açısından değerlendirilmesi gerekir.”