Çocuğun gelişiminde arkadaş ilişkileri çok önemli bir yere sahiptir. Çocuğun ailesinden bağımsız ilk sosyal ilişkisi genellikle arkadaşları ile kurduğu ilişkilerdir. Arkadaşlık gereksinimi aile içinde karşılanamayacağı için aileler çocuklarının arkadaş edinmesini desteklemeli ve onları bu konuda teşvik etmelidir. Ancak bazı çocuklar arkadaşlık kurmakta zorluk çekebilirler. Bu durum bazen farklı nedenlere bağlı olabilir. Prof. Dr Haluk Yavuzer’e göre bu nedenler şöyle sıralanıyor:

Çocukla İlgili faktörler:
1-Mizaç özellikleri (utangaçlık)
2-Dikkat problemler.(Hiperaktivite)
3-Öğrenme güçlükleri
4-Sosyal beceri problemleri
5-İletişim becerileri ile ilgili güçlükler
6-Fiziksel, duygusal veya bilişsel gelişimde görülen gecikmeler.
7-Fiziksel engel veya itici fiziksel görünüş
8-Kronik hastalıklar, sık hastaneye yatma, okul devamsızlığı
9-Duygusal güçlükler( depresyon, anksiyet, düşük benlik saygısı)
10-Çocuğun yalnız kalmayı tercih etmesi
11-Çocuğun sosyal doyumu ve arkadaşlık ihtiyacının büyük ölçüde aile bireyleri tarafından karşılanıyor olması
12-Sahip olduğu kültürel değerlerin akranlarınınkiyle uyuşmaması

Aile ile ilgili etkenler:
1-Ana- babanın tutumunun (aşırı otoriter veya aşırı hoşgörülü, kayıtsız-ilgisiz) çocuğun sosyal gelişimin olumsuz yönde etkilemesi
2-Ana-babanın, çocuğu, arkadaşlık geliştirmek için ihtiyaç duyduğu zamanını enerjisini ve olanaklarını, onu sınırlayan programlı faaliyet ve görevlerle fazla meşgul etmesi
3-Ana-babanın yetersiz sosyal becerilere sahip olması; çocuğun iyi bir modele sahip bulunmaması
4-Ana-babanın çocuğun arkadaş seçimi konusunda aşırı eleştirici ve olumsuz olması
5-Ana-babanın depresyonda olması, ruh sağlığının bozuk olması
6-Ana babanın madde bağımlısı olması
7-Ana-babanın eğitiminin şiddet içermesi
8-Ailede stres ve/veya istismarın yaşanması
9-Ana-babanın çocuğu aşırı derecede koruması veya bulunduğu etkinliklere aşırı sınırlamalar getirmesi
Çevresel-Sosyal Etkenler:
1-Ailenin kırsal, izole bir bölgede yaşaması
2-Evin okula uzak bir yerde bulunması
3-Civarda az sayıda çocuğun bulunması
4-Ailenin her yaz tatili amacıyla uzak yörelere gitmesi
5-Ailenin ekonomik açıdan problem yaşaması
6-Ailenin kültür veya dile ait farklılığının bulunması
7-Çocukların sosyalleşmesini sağlayacak ortamların az olması
8-Çocukla akran grubu arasında giyiniş, davranış ve diğer farklılıkların bulunması (Yavuzer, 2002)