Ebeveynde DEHB ebeveynde dikkat eksikliği ebeveynde hiperaktivite bozukluğu


Dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) temel belirtileri sabırsızlık ve dürtüselliktir. Oldukça yüksek genetik geçiş nedeniyle, DEHB’si olan bireylerin çocuklarında da DEHB belirtileri sıktır. Zaten zor bir süreç olan ve çok sayıda beceri gerektiren ebeveynlik bu bireyler için iyice zorlaşır.

Öte yandan, erişkin yaşta devam eden DEHB çoğu zaman ek psikiyatrik tanılarla seyreder. Yukarıda sayılan kişilik bozuklukları, depresyon, kaygı bozuklukları, alkol-madde bağımlılığı vb. psikiyatrik bozukluk gelişme riski artar. Sonuçta, erişkin yaşta görülen DEHB’nin tedavisi ve dolayısıyla çocuk üzerindeki riski azaltmak için tüm aileye yönelik ayrıntılı bir psikiyatrik değerlendirme ve sıkı bir takip gerekli olur.