Çocuğunuz ona söylediklerinize itiraz edip kendi bildiğinde sürekli ısrar mı ediyor? Yüksek ses tonu ile bedenini bir duvar gibi yapıp kendi doğrusunu size kabul ettirmeye mi çalışıyor, ev içinde sürekli muhalefet mi yapıyor? Öyleyse inatçı bir çocuğa sahipsiniz.

Çocuklar Niçin İnatçı Davranırlar?

  1. Doğal bir süreç olarak inatlaşma: Çocuklar özellikle belli dönemlerde kendi istekleri veya düşünceleri konusunda daha fazla ısrarcı olur ve çevrelerine muhalefet etmekten kaçınmazlar. Bu dönemlerin ergenlik dönemi ve okul öncesi dönem olduğunu söyleyebiliriz. Okul öncesi dönem çocuğu 3 yaşla birlikte ” ben” dönemine bir başka ifade ile “egosantrik” döneme girer. Bu dönemde kendini (ben) keşfeden çocuk, bundan haz duyar ve dünyanın kendisinin çevresinde döndüğüne inanır. Bu sebeple kendisi için uygun olmayan veya çıkarına ters olan durum ve davranışları kabullenmekte zorluk çeker, kendi dediğinde ısrar eder. Dolayısıyla 3-6 yaş çocuğu aslında inat ederken kendini tanıma ve tanıtma peşindedir. Başlangıçta inat tepkilerinde bir kasıt yoktur ve çocuk bu tarz davranışları inatlaşmak için yapmaz. Fakat zamanla ebeveynin hatalı tutumlarından dolayı inadı öğrenir ve artık bilinçli bir şekilde inatlaşma tepkileri verir. Ergenlik dönemi çocuğu ise, düşünceleriyle ve varlığıyla kendisini çevreye kabul ettirebilme dönemindedir. Ergenlik dönemi çocukları, kendi fikirlerinin en doğru fikirler olduğuna inanırlar. Bu sebeple çevresindekileri eleştirme eğilimindedirler. Kendilerine nasihat edilmesinden hoşlanmazlar. Doğru bildiklerinde ısrar eder ve aileleriyle genellikle bu sebeple çatışma halinde olurlar. Genel olarak diyebiliriz ki; ergenlik döneminde veya okul öncesi dönemde; çocuklar çoğunlukla varlıklarını çevrelerine hissettirme ihtiyacı içinde olurlar bu sebeple inat, doğal bir süreçtir. Ebeveynlerin bu dönemlerde bilinçli tepkiler vermesi ve sabırlı davranması oldukça önemlidir.
  2. Modellenen davranış olarak inatlaşma: Çocuğun çevresinde inatlaşan bireylerin bulunması ve çocuğun bu davranışlara şahit olması, çocuğa inatlaşmayı öğretebilir.
  3. İnadı tahrik: Okul öncesi dönem çocuğunun veya ergenin kendini ifade çabasına ebeveynin inatla karşılık vermesi, çocuğun bildiklerinin veya düşündüklerinin yanlış olduğunun ısrarla dile getirilmesi ve çocuğun rencide edilircesine fikirlerine değer verilmemesi de çocuğa inadı öğretebilir.
  4. Genellikle ihtiyaçların zamanında ve yeterli seviyede karşılanamaması,
  5. Çocuktaki genel sinirlilik hali,
  6. Yetişkinler tarafında bazı işleri yapmaya zorlanma,
  7. Ebeveyn ile aradaki ilişkinin bozuk olması ve çocuktaki intikam alma arzusu inadın nedenlerindendir.
  8. Ayrıca ebeveynin ara sıra bile olsa çocuğa boyun eğmesi çocuktaki inat davranışını arttırır, çünkü; bu şekilde çocuk güçlü olduğunu düşünür.