çalmakKüçük yaştan itibaren, çocuğa mulkiyet kavramı ve mulkiyet ile ilgili haklara saygı gösterme konusu anlatılmalıdır. Gerekli kavram ve alışkanlıkları aşılamakta başarı gösterilmemesi üzerine, çocuklarda çalma davranışı görülür. Doğuştan gelen bir mülkiyet kavramı yoktur. Aksine, çevresine gördüğü, hoşuna giden ya da o sırada ihtiyaç gördüğü eşyayı almaya yeltenme görülür, kendisininmiş gibi benimsemeye çalışır. Düşünmeden kullanmaya girişir. Mulkiyet kavramı, çocuğun gelişimine uygun bir biçimde ailesi veya onu büyüten kişiler tarafından anlamlandırılması gerekir.

5 yaşına kadar görülen çalma olayı çok büyük bir sorun teşkil etmez. Bu yaşa kadar, her nesneye sahip olunamayacağını, bunun ne demek olduğunu, başkalarına ait eşyaların alınamayacağı, çocuğun zihnine oturmalıdır. Bu yaş itibari ile de, bu fikri tam olarak uygulaması gerekir. Bu davranışı öğretmenin en iyi yolu, kendisine ait eşyaların olmasını sağlamak ve belli bir yaşa geldikten sonra kendisine harçlık vermektir. Ayrı bir odası ve çekmeceleri olması da, bu davranışın oluşmasında tetikleyici unsurlardan biridir.

Çocuk, ailedeki herhangi bir bireyin eşyasını izinsiz almaya kalkıştığı zaman, o eşyanın kime ait olduğu ve neden almaması gerektiğini, alacaksa da nasıl alması gerektiği hatırlatılmalıdır. Bu şekilde, çocuk, bunların, izin verildiği zaman ancak ödünç alabileceğini ve başkalarının mülkiyetine saygılı olması gerektiğini öğrenir. Bazı aksaklıklar mutlaka gerçekleşir, ancak bu durum çok abartılmamalı ve endişe duyulmamalıdır, zamanla dürüstlük ve dürüst davranma kavramı çocukta yerleşecektir. Küçük yaştaki çocuklar, anne ve babasını örnek alır; bu yüzden, anne ve babalar da kendisine ait eşya dışında, birinin eşyasını kullandığı zaman, o kişiden izin almalıdır. Bu şekilde çocuğuna iyi bir örnek olacaktır.