Little girl covering her mouth with her hands. Surprised or scared. On the light background indoors.

Çocuklarda yalan çocuk neden yalan söyler çocuklarda yalan söyleme çocuklarda yalan söyleme nedenleri


Ruhsal sapmalar, azgın medar bitkisi gibi dört bir yana dallarını sallarsa da, hepsi aynı kökten gelmedir. Normalleşmenin sırrı işte buradadır. Eğitimcilerin çoğunun paylaştığı yanılgı, bu sapmaları birbirinden bağımsız, ayrı birimler olarak görmeleridir. En ciddi sakatlıklardan biri de yalan söylemedir.

Aldatmaca ruhu peçeleyen bir çeşit giysidir. Takım takım elbiseyle dolu bir gardroba da benzetilebilir, çünkü, bir değil bir alay tebdili vardır.Her birinin anlamı ve önemi değişik bir sürü yalan çeşidi vardır.Bunların kimi normal, kimi patolojik yalanlardır. Geçen yüzyılın psikiyatrları, isterik kadınlar ve erkeklerin zorunlu yalanlarıyla ilgilenmişlerdir. Bu gibi hastalarda, yalan öyle boyutlara varır ki, konuşmaları aldatıcı bir ağ haline gelir. Çocuk mahkemelerinde ve gene çocukların tanıklığa çağrıldığı davalarda bilmezlikle söyledikleri yalanlar üzerinde durulmuştur. Kamuoyu, “günahsız ruhu” gerçeğin aynası bellenen çocuğun bütün içtenliğiyle aslı olmayan bir ,şeyi doğruymuş gibi söyleyebileceğini öğrendiğinde kıyamet kopmuştu.

Daha sonraki incelemeler, bu çocukların gerçekten doğruyu söylemek istediklerini, yalan söyleyişlerini ise heyecanlanmaları yüzünden, zihinlerinin karışmasından ileri geldiğini gösterdi.İster müzmin, ister geçici olsun, doğru diye söylenen bu yalanlar çocuğun, ardına saklanmak üzere kullandığı bir siper olarak söylediği yalanlardan bütün bütüne farklıdır. Ama öz savunmayla ilişkili olmayıp da normal çocukların gündelik yaşamları içinde söyledikleri yalanlar da vardır. Öte yandan çocuk, aldatmak ya da kişisel çıkarı için değil de; sırf başkalarını olmadık bir şeye inandırmanın zevkini tatmak için gerçek üstü şeyler anlatma isteğine kapılabilir.