çocuklarda tırnak yeme alışkanlığıÖzellikle çocuklarda davranış bozuklukları olarak tanımlayacağımız bazı davranışlar görmek mümkündür.Bir çok çocuğun ortak sorunu olan bu bozuklukların bazıları kolaylıkla tedavi edilirken bazılarında tedavi için daha uzun sürelere ihtiyaç duyulabilmektedir:

  • Altını ıslatmak,
  • Fobiler,
  • Kaygı Bozuklukarı,
  • Saldırganlık,
  • İçe Kapanıklık,
  • Tırnak Yeme, gibi davranış bozuklukları içinde hepsi önemlidir ancak özellikle ‘tırnak yeme’ davranışı neredeyse en sık görülen türde bir bozukluktur.

Genel Olarak Davranış Bozuklukları

Hepimiz bir toplum içinde yaşayan bireyleriz ve öncelikle içinde yaşadığımız toplumla uyumlu,dengeli ve sağlıklı ilişkiler kurmamız beklenir. Kişilerin birbirleriyle ve yakın çevreleriyle dengeli ilişkiler kurabilmesinin yolu ise çocukluktan getirdikleri genetik, biyolojik,toplumsal ve kültürel birikimle doğru orantılıdır.
Çocukluk insan kişiliğinin gelişimindeki en temel faktör olması nedeniyle gerçekten hayati bir öneme sahiptir. Doğru ve tutarlı eğitim,olumlu çevre koşulları ve dengeli anne baba davranışları da bu gelişim süreçlerinin sağlıklı tamamlanabilmesi için ön koşuldur.Uyum ise bilindiği gibi bireyin sahip olduğu kişisel özellikleri ve donanımlarıyla,yaşadığı toplum arasında kurabildiği dengedir ve bu denge ancak ailenin doğru davranış biçimleriyle sağlanabilir.
Çocukluk dediğimiz dönem, gelişim evrelerinin getirdiği bazı sorunların olabildiği ve gerek ailenin yapıcı tutumuyla gerekse çevresel faktörlerin etkisiyle bu sorunların çözüme kavuşturulabildiği doğal bir gelişim sürecidir.Özellikle çocuğun doğuştan getirdiği bazı genetik sorunları yoksa diğer her tür sorun genellikle kendi doğal süreci içinde şekillenir ve zaman içinde çocuğun sosyalleşmesiyle birlikte yok olur.Ancak bazen görüyoruz ki gelişimsel dönemlere özgü bu doğal sorunlar yakın çevrenin olumsuz etkileriyle birleştiğinde genellikle duygusal ağırlıklı farklı bozukluklar olarak ortaya çıkabiliyor.Bu bozukluklarda ilk dikkati çeken özellikle bu türdeki davranışların çocuğun tepkisel ve içsel davranışları olmasıdır.İşte bu olumsuz tepkiler ‘uyum ve davranış bozuklukları ‘olarak bilinirler ve gereken önem verilmezse,tedavi ve terapi yoluna gidilmezse hem çocuk açısından hem de ailesi açısından üzücü sonuçlara yol açabilirler.