Özgül öğrenme güçlüğü, bir çocuğun zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesi olarak tanımlanıyor.

Sema Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Savaş Yılmaz, “Öğrenme ve algılama sorunu, çocuğun doğumu ile başlıyor. Eğitim süreci içinde edinilemez. Yaşam boyu süren bir bozukluktur. Dil gelişimi ve kullanımı, konuşma, okuma-yazma, matematik becerilerini etkileyen bir sorun olduğu için, bireyin eğitimini, mesleğini, günlük aktivitelerini etkiliyor.” diyerek özgül öğrenme güçlüğü hakkında merak edilenleri anlatıyor.

Özgül öğrenme güçlüğü toplumda sıklığı %1-15 arasında değişmektedir. Özgül öğrenme güçlüğü olan çocukların anne babalarında benzer sorunlar olma olasılığı normal popülasyondan 5-12 kat fazla, ikizlerde özel öğrenme güçlüğü olma ihtimali yüksek (bir çocukta varsa diğerinde olma olasılığı yüksek) kardeşlerde benzer sorunların olma olasılığı yüksektir. Erkeklerde kızlara oranla daha sık görülür. Solaklarda normal popülasyondan daha sık gözlenir. Hiperaktivite ile birlikteliği sıktır.

BELİRTİLERİ

Okul Öncesi Dönemine İlişkin Belirtiler

● Dil gelişiminde gecikmeler, konuşma bozukluğu (yanlış telaffuz, kelime dağarcığının yavaş gelişmesi… vb.)

● Yetersiz motor gelişim (öz bakım becerilerinde güçlük, sakarlık, çizim becerilerinde sorun)

● Bazı kavramları öğrenmede güçlükler (sayıları, alfabeyi, saati ve haftanın günlerini öğrenmede güçlük)

Okul Dönemine İlişkin Belirtiler

● Akademik başarı: okul başarısı yaşıtlarına ve zekasına oranla düşüktür. Bazı derslerde başarısı normal ya da normalüstü iken bazı derslerde (okuma gerektiren sözel ağarlıklı dersler) düşüktür.