Çocuklarda eğitim çocuklarda okul dönemi eğitim sistemi eğitim metotları eğitim yöntemleri öğretmen


Eğitim psikolojisi uzmanları arasında çocuğun okula başlama yaşı tartışmalı bir konudur. Kimi uzmanlar kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ile çocukların zihinsel olarak erken olgunlaştıklarını, bu sebeple 6 yaşında okula başlayabileceklerini ileri sürmektedir. Karşı fikirde olan uzmanlar, zihinsel gelişimin beyin ve sinir hücrelerinin gelişmesine bağlı olduğunu, çocuğun mantıksal düşünmeyi gerektiren sayı, zaman, uzaklık, mekan, boyut ve hacim kavramlarını ancak 7 yaşında anlayabileceğini ileri sürmektedir.

Son çocuklukta 6 yaş kritik bir dönemdir. Dengesiz, kurallara karşı gelen, isyankar bir tutum içine girer. Tembel ve kararsız bir görünüm sergiler. Anne babalar çocuktaki bu değişimi, “Bu çocuğa ne oldu, anlayamıyorum.” sözleriyle ifade ederler. 6 yaş çocuğu iki aşırı uç arasında gidip gelir. Karar verme güçlüğü yaşar. Dışarı çıkmak için ısrarla izin isterken, birden vazgeçtiğini söyler. Biraz önce annesini çok sevdiğini söylerken biraz sonra ondan nefret ettiğini söyler. Bedensel ve psikolojik bazı temel değişiklikler bunda etkili olmaktadır. Bu yaşta süt dişleri düşerken ilk azı dişi çıkmaya başlar. Orta kulak iltihaplarına, burun boğaz hastalıklarına en sık bu yaşta rastlanmaktadır. Aslında okula başlama yaşı çocuktan çocuğa değişiklik göstermektedir. Asıl olan takvim yaşı değil, zeka yaşıdır. Takvim yaşı 8 olduğu halde zeka yaşı 5 olan bir çocuk okula hazır değildir.