1 yaş motor becerileriSizin büyük ihtimalle daha çok beceri olarak düşündüğünüz prosedürel veya diğer bir deyişle örtülü anılar en son olarak beynin otopilotu olan beyincikte depolanır. Fakat bu anılarımızın kazanılmasında hipokampusun yeri çok önemlidir. Hipokampus işleyen hafızamız ve beyinc,ik arasında irtibat kurarak bilgileri edinme esnasında içselleştirilmiş bir uygulama aracı görevi görür. Beynimiz his ve hareketlerimiz arasındaki koordinasyonu yönetmeyi öğrenene kadar eylemlerimizi tekrar tekrar gerçekleştirmemiz gerekir. Bu sırada hipokampusumuz adeta içimize monte edilmiş sabitleyici bir alet gibi çalışır ve becerilerimiz konusunda elde ettiğimiz ilerlemeyi kaydeder.

Mesela araba kullanmayı öğrenirken işleyen hafızamızı fazlasıyla kullanmak zorunda kalırız fakat pratik yaptıkça işleyen hafızamızı daha az yormaya başlarız. Araba kullanmak bizim için tam anlamıyla otomatikleştiğimiz bir eyleme dönüşmeden bu hafızamıza ihtiyacımız bitmez ve eylemlerimiz daha çok bilinçsiz olarak beyinciğimiz tarafından kontrol edilir. Fakat bazı özel durumlarda bu durum tekrar başa döner. Mesela trafik olan bir otobanda gidiyorsunuz diyelim ya da yabancı bir yerde araba kullanıyorsunuz. Böyle bir durumda daha fazla dikkat harcamanız gerekir. İşte bu yüzden işleyen belleğimizi kullanmaya tekrar ihtiyaç duyarız. Böyle zamanlarda sohbet etmek hatta CD değiştirmek bile zorlaşabilir çünkü işleyen beynimizde bu eylemler için daha az “alan” kalmıştır.