çocuklarda cinsellikÇocukların kendi cinsel kimliklerini keşfettikleri yaş genellikle 3-4 yaşlar civarıdır.Bu dönemde çocuklar kendi bedenlerine yönelik bir merak ve keşif süreci yaşarlar.

Kendileri ile başkaları arasındaki benzerlikleri ve farkları bulmak,öğrenmek isterler.Kadın ve erkek kavramları bu dönemde netleşir.
Ancak ergenlikle beraber bütün ilgi karşı cinse yönelir.Kendi bedenlerine olan merak karşı cinse olan merak şeklinde yer değiştirirken akranı olan karşı cinsten gençlerin kendisi hakkındaki duyguları, düşünceleri ve beğenilerine olan hassasiyet zirveye çıkar.İşte anne babaların çocuklarına ulaşamadıkları, yabancılaştıklarını hissettikleri dönem de bu dönemdir.
Çünkü genç insan artık ailesi dışındaki hayata merak duyarak arkadaş çevresindeki insanları en önemliler sırasına yerleştirmiştir. Ona göre anne baba sadece yargılayan,eleştiren ve engelleyen bir tutum içindedir, kendisini anlamamaktadır.Anne babaların en zorlandıkları dönem de işte bu süreçte yer alır.

Çocuklar kurallara karşı çıkmakta,arkadaşlarının söylediklerine çok önem vermekte ve tüm zamanını onlarla geçirmek istemektedir.Çok öfke doludur,sürekli bir isyan halindedir,son derece çatışmacı ve uzlaşmaz bir tutum izlemektedir.
Durum hem aile hem de çocuk açısından önemli bir dönemeçten geçerken aslında biz anne babalar bu durumun bir süreç olduğunu ve zaman içinde her şeyin yerli yerine oturacağını unutuyoruz. Çünkü korkuyoruz.
Bizi korkutansa çocukların arkadaş seçimlerinde düşebilecekleri yanlışlıklar.Yanlış arkadaş seçimlerinin ne tür olumsuzluklar getirebileceğini biliyoruz.Biz biliyoruz ama bildiklerimiz çocuklarımızın kabul etmek istedikleri şeyler olmuyor.
Bu dönemde kız erkek arkadaşlıkları yerini romantik ilişkilere bırakıyor.Biz iyice paniğe kapılıyoruz.Sonunu hesaplayamadıkları kontrolsüz ilişkiler yaşamalarından,başlarına tüm geleceklerini olumsuz etkileyebilecek sorunlar açmalarından korkuyoruz.
Oysa çocuklar doğanın en önemli döngüsünü yaşamaya başlıyorlar:Cinsellikten sorumlu hormonlar devreye giriyor ve gençler bu hormonlara uygun biçimde karşı cinse yöneliyorlar.Günümüzde ergenlik yaşı 9 yaşa kadar düştü,hatta 7 yaşında ergenliği durdurmak amacıyla hormon tedavisi gören çocuklar var.