Ailesi ile beraber internet de sörf yapan çocukDoğru kullanıldığında her yaştaki bireyin hayatını kolaylaştıran internet, yanlış kullanıldığında da birçok sorunun kaynağı olabiliyor.
Özellikle çocukların içinde doğdukları teknoloji çağında, uzak kalamayacakları internetten doğru yönde faydalanabilmeleri konusunda yönlendirilmeleri gerektiğini belirten Çocuk, Ergen ve Yetişkin Psikoloğu Sevil Usanmaz, internetin, gelişim dönemlerinden itibaren çocuğun ilgisini çektiğini ve merak uyandırdığını söylüyor.

Uzman. Psikolog Sevil Usanmaz, çocuğun internetle tanışmasında yaşanan süreci şöyle anlatıyor: “Çocuklarda üç yaştan itibaren kavram gelişimine bağlı olarak ‘ben-sen‘ ve ‘biz-siz’ kavramı gelişiyor. Sosyalleşme, paylaşım, oyun oynama, oyun kurma, lider olma, lidere uyma davranışları başlıyor. Dil gelişimi, kelime bilgisi, kelime sayısı, uzun cümlelerin kullanımı artıyor. Çocuklar sekiz yaşa kadar somut zekada olup, görerek, duyduğunu tekrarlayarak, dokunarak ve taklit ederek öğreniyorlar ve buna göre hareket ediyorlar. Çocuk, sekiz yaşla birlikte soyut düşüncenin gelişmeye başlamasıyla, zihinden sebep-sonuç ilişkilerini görmeye, karar vermeye, yorumlar yapmaya, fikirler üretmeye başlıyor. 10 yaş ise zaman, uzay ve üç boyutluluk, ölüm kavramlarının geliştiği yaşlardır. Bu nedenlerden dolayı çocuklar; arkadaş grupları içinde olmayı, oyun oynamayı, konuşmayı, paylaşmayı, arkadaşları tarafından beğenilmeyi, tercih edilmeyi, takdir edilmeyi, kendilerine soru sorulmasını, fikirler üretmeyi, diğerlerinin düşüncelerini öğrenmeyi çok istiyor. Her şeye karşı, -onları ilgilendirsin veya ilgilendirmesin yaşlarına uysun uymasın – merak duygusu içindeler. İnternete-sosyal paylaşım sitelerine duyulan ilgi ve merak bu keşfetme duygusunun bir sonucudur.”