Afetler çocukların anlamlandırmakta ve çoğu zaman neden sonuç ilişkisi kurmakta zorlandıkları doğa olaylarıdır. Yapılan bilimsel çalışmalar afetlerle ilgili bilgi ve bilinç eksikliği sonucu, çocukların yaşanan afetlerden kendilerini sorumlu tutuklarını ve böylece pedagojik sıkıtılar içersine girdiklerini göstermektedir. Maalesef deprem de bu afetlerden biri ve ülkemiz için ciddi bir problem. 17 Ağustos depreminin yıldönümünde çocuklara deprem hakkında neler öğretebilir ve onlarla beraber ne gibi önlemler alabilirsiniz, onlardan bahsedeceğiz.

Çocuklar depremi nasıl algılarlar?

Çocuklar da yetişkinler gibi deprem felaketinden korkarlar. Ne var ki depremi, biz yetişkinler gibi kontrolümüz dışında olan doğal bir olay olarak anlamakta güçlük çekerler. Üstelik çocuklar, kendilerini koruyan ve tamamen güven duydukları yetişkinlerin bu olay karşısında çaresiz kalmasından endişe duyarlar.

• Okulöncesi dönemdeki çocuklar bu felaketin, anne-babasının onaylamadığı bir düşüncesi ya da davranışı nedeniyle başlarına geldiğini sanırlar.

• Okul çağındaki çocuklar ise doğal olayları anlayabilirler. Ancak, böylesine büyük bir felaketi daha önce yaptıkları kötü bir davranıştan dolayı kendilerine verilen bir ceza olarak algılayabilirler.

• Ergenlerin depremi algılayışı ise yetişkinlerinkine oldukça benzerdir. Ancak bu felaketin kendi başlarına gelmiş olmasından öfke duyabilirler.

Çocuklarla beraber önlem alın…

• Çocuğunuzla beraber eylem planı yapın, deprem olduğunda nerede nasıl buluşmanız gerektiği hakkında. Örneğin, bu buluşma yeri çıkışa yakın bir nokta ya da tüm odalara yakın güvenli bir mekân olabilir. Ayrıca önemli telefonlar ile adresleri tespit etmeli, hatta deprem anında unutma ihtimaline karşı bunları bir karta yazıp çocuğun üzerinde taşımasını sağlayın.