Uyku tüm memelilerde, kuşlarda ve balıklarda gözlenen doğal dinlenme biçimidir. Bu canlılar günlük işlevlerini gerçekleştirebilmek için uykuya ihtiyaç duyarlar. İnsanlarda yeterli uyku alınmaması unutkanlık, asabiyet, dikkat dağınıklığı gibi sorunlara neden olabilir. Ayrıca gereğinden fazla uyku depresyon gibi rahatsızlıklardan kaynaklanıyor olabilir. Uyku bozukluğu kimi insanlarda kronik hale gelip çok büyük sorunlara neden olabilmektedir. Uyku insan ömrünün 1/3 ünü oluşturur. Vücudun dinlenmesini ve beynin bir gün önce aldığı bilgiyi işlemesini sağlar. Bu nedenle uyku çok önemlidir.

Amerika’da 2004 yılında yapılan ve çok yüksek katılımcı sayısı olan bir anket çalışmasının sonucuna göre araştırmacılar neredeyse ortalama her insanın uyku sorunu yaşadığını ortaya koymuştur. Kanada’da yapılan başka uyku çalışmalarında da yine benzer sonuçlar elde edilmiş, özellikle anaokulu yaşındaki çocukların ortalama 10.5 saat uydukları ortaya çıkmıştır ancak bu yaş grubunun ihtiyaç duyduğu ortalama uyku saati ise 11-13 saat arası değiştiği saptanmıştır.

Dr. Mary Sheedy Kurchinka, “Uykusuzluk” adlı kitabında uyku eksikliğinin çocuklarda sıklıkla davranış bozukluğuna yol açtığını, bu nedenle bu davranışlarla baş edebilmenin en önemli yolunun dengeli uykudan geçtiğini önemle vurgulamıştır. Ve ailelere davranış değerlendirme formları taslakları hazırlamıştır. Bu taslaklardan bir tanesine göz atalım…

Duygular…
Çocuğunuz sorunlarla nasıl başa çıkıyor? Sürprizlere nasıl tepki veriyor? Kızdığında neler yapıyor? Şu tepkilere bir göz atın:
-hiçbir zaman mutlu değil, ona ne teklif ederseniz edin o asla mutlu olmuyor
-değişikliklere her zaman olumsuz cevap veriyor
-sakinleşmekte zorluk çekiyor
-kronik baş ve karın ağrısı oluyor
-endişeli ve sinirli
-kolayca kızdırılabilir
İyi dinlememiş olan çocuklar duygu ve durum değişikliklerine ani ve aşırı tepki verirler, çocuklarınızın daha fazla dinlenmesini sağlayın ve bu davranışları tekrar kontrol edin.