çalmaÇalma Davranışının Sebepleri Nelerdir?

  1. Çocuktaki mülkiyet duygusunun tam olarak gelişmemiş olması. Çocuğun “benim” ve “başkasının” ayrımını tam olarak yapamaması.
  2. Hatalı anne-baba tutuffiları, anne babanın aşırı otoriter olması, cimri tepkilerde bulunmaları, evde sürekli cezaya veya şiddete maruz kalma gibi tepkiler …
  3. Çocuğa verilen harçlık miktarının yetersizliği.
  4. Çocuğun kendisini değersiz hissetmesi. Kendisini değersiz hisseden çocuk, çaldığı nesnelerin kendisine değer katacağını ve farklı olabileceğini düşünür.
  5. Dikkat çekmek için çocukların bir kısmı çalma davranışında bulunabilirler.
  6. Özgüven problemi de yine çalmanın nedenleri arasındadır. Bu davranışı çocuk, kendini ifade aracı olarak seçer. Bu şekilde içinde bulunduğu gruba yaranmaya çalışır.
  7. Ebeveyn tarafından yeter oranda sevgi ve ilgi görmemesi de çocuğu çalmaya iter. Bu davranışla çocuk normal yolla elde edemediği ilgiyi elde etmiş olacağına inanır veya içinde bulunduğu huzursuz ortam çocuğu arayışa ve bu arayış da çalma davranışına itebilir.
  8. Bilinçaltına gizlenmiş ebeveynden intikam alma düşüncesiyle çalma davranışında bulunan çocuklar, ebeveynlerinin üzüldüklerini görmekten gizli bir zevk alırlar. ·
  9. Çocuğun, çalma davranışında bulunan birini model alması da yine çalma davranışının sebeplerindendir.
  10. Depresyon süreçleri, çocuğun kardeşine duyduğu kıskançlık ve ona galip gelme çabası veya farklı travmatik süreçler, çalma davranışına neden olabilmektedir.