arkadaşında kalan çocukİlk Altı Yıl:
Bilindiği gibi çocuklar temel bilgileri ve ilk eğitimlerini ailelerinin yanında alırlar.Yaşamın özellikle ilk 6 yılı pek çok yönden çok önemlidir.
Bir çocuk bu altı yıl içinde:

  • Birey olmayı,
  • Bağımsız davranmayı,
  • Kararlar almayı ve bu kararlar doğrultusunda davranmayı,
  • Başkalarından farklı olduğunu,
  • Sosyal ve toplumsal bir varlık olduğunu,
  • Kendi isteklerini kabul ettirmeyi,başkalarını kabul ya da reddetmeyi,
  • Kendini ifade etmeyi öğrenecek ve bu farkındalığını da karakterine yansıtacaktır.

Bütün bunlar olurken ailesine bağımlı bir hayat sürdürdüğünü düşündüğümüz çocuk hayatında farklı bir pencere açar ve bu pencere hemen hemen her davranışını, huyunu, düşüncelerini ve tepkilerini doğrudan etkiler.Bu pencere çocuğun arkadaşlarıdır.Toplumsal bir varlık olmaya çalışan çocuk arkadaşları yoluyla sosyal bir birey olarak, toplumsal uyumu öğrenme anlamında büyük adımlar atmaya başlar.
Arkadaş bir çocuk için gelişimini ve kişiliğini etkileyen,ailesinden sonraki en önemli etkendir.

Çocuk hangi yaşlarda arkadaş edinmeye başlar?

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki bir çocuk henüz çok küçükken,daha bebekken bile arkadaş ihtiyacı duymaktadır.Arkadaş çocuk açısından deneyim kazanmasına yardımcı olan,onu bir gruba ya da birlikteliğe hazırlayan çok önemli bir eğitici görevi görmektedir.Örneğin yaklaşık bir yaşındaki bebekler bile bir araya geldiklerinde, karşılıklı olarak bir iletişim kurma çabası içine girdikleri görülmektedir.Bilinçli olmasa bile, birbirlerine dokunmaya,itmeye,birbirlerinin elindeki oyuncağı almaya yönelik hareketlerde bulunurlar.İletişim kurma çabalarının ilk adımlarıdır bu davranışlar.
Özellikle iki yaş civarındaki çocuk,yaşıtlarıyla daha farklılaşan bir iletişim içine girerse de 3 yaşına geldiğinde ,arkadaşlık ilişkisi anlamında net tavırlar belirlemiştir ve kendine özgü davranış biçimleri geliştirmiştir.Dışa dönük ya da daha içe kapanık tutumları olması gibi belirgin bir yapı ortaya koyabilir.Bu yaşlarda her ne kadar çok tutarlı ve sürekli olmasa da daha paylaşımcı ve sosyalleşmeye açık bir arkadaşlık ilişkisi kurabildikleri gözlemlenebilir.