resim yapan çocukÇOCUKLARIN ÇİZGİLERİ

İnsan figürü çiziminde önemli olan bir diğer konu ise çizgilerin yorumlanmasıdır. İnsanın kafası gövdesine göre neden büyük çizilmiş? Neden bu çocuğun ayakları bu kadar büyük? Çocuğun elleri neden yok? gibi soruların cevapları bize çocuğumuzla ilgili bilgiler verir. Şimdi birlikte bu soruların cevaplarına bakalım.

Büyük resimler: Sayfanın tümünü kaplayan büyük resimler, çoğunlukla iç kontrolü zayıf olan ve saldırgan özellikleri olan çocuklar tarafından çizilir.

Küçük resimler: Minicik çizilmiş resimler çoğunlukla çekingen, korkak, ürkek ve içe dönük çocuklar tarafından çizilir. Boyutların küçük olması güvensizlik göstergesidir.

Baş: Olması gerekenden çok büyük ya da çok küçük kafa, zihinsel açıdan kendini yetersiz gören çocuklar tarafından çizilmektedir.

Ağız: Konuşma ve dil sorunu olan çocukların genellikle büyük ağız resmi yaptıkları görülmüştür. Ayrıca anne ve babalarına aşırı bağımlı çocuklarında resimlerinde ağız bölgesine daha fazla zaman harcadıkları görülmüştür.

Gözler: Göz bebeği olmadan çizilen gözlerin genellikle görme problemi olan çocuklar tarafından çizilmektedir.

Burun: Genellikle solunum problemi (astım gibi) yaşayan çocuklar burun çizgilerini büyük ya da vurgulayarak çizerler.

Kulaklar: Kuşkucu ve kendileri hakkında konuşulduğunu düşünen çocuklar kulak figürünü abartılı bir şekilde çizerler. Ayrıca işitme problemi olan çocuklar da kulaklara daha yoğun bir ilgi gösterir.

Dişler: Saldırganlığın bir göstergesidir. İri çizilmiş dişler aşırı saldırganlığı gösterir.

Ayaklar: Büyük ayaklar kendine güven duyma arzusunu gösterir.