Televizyon bir yetişkinin hayatında olduğu kadar, bir çocuğunun hayatında da çok önemli bir role sahiptir. Günümüzde önemli bir eğlence ve dinlence aracı olarakı kabul edilen televiyon programları en az biz yetişkinler kadar çocuklar tarafından da izlenmekte ve tüketilmektedir. Program yapımcıları da izleyici kitlesinin çeşitliliğinin farkında olup farklı yaş ve eğitim gruplarına göre programlar dizayn etmektedirler. Çizgi filmler de bu programlar arasında olup temelde çocukları hedefleyen yapımlardır.

Çizgi filmlerin renkli, abartılı, eğlenceli ve fantazi dolu dünyası çocukları hem çok eğlendirmekte hem de çok etkilemektedir. Çünkü yaratıcılık düzeyi ve düşenme sistemi biz yetişkinlerden çok daha farklı olan çocuklar, çizgi filmleri izlerken kendilerini izledikleri şeyin parçası haline getirir ve yaratıcılıklarını geliştirirler. Burada yaşanan olayları çok daha kolay bir biçimde benimseyip içselleştirebilirler. Bu nedenle çizgi filmler çocuğun öğrenmesinde ve farklı dünyaları gözlemleyebilmesinde önemli bir etkinliğe sahiptir. Ama muhakeme yetenekleri daha bir çok şeyi anlama ve yargılama düzeyine erişmemiş olan çocuklar, çizgi filmlerdeki birçok öğeden olumsuz yönde etkilenebilirler. Çizgi filmlerde izlenen çoğu olay ve karakter, çocuğun dünyasının bir parçası olmaya yavaş yavaş başlar, gerekli müdahale yapılmazsa çocuk kendini bir süre o dünyanı bir parçası haline getirir ve gerçekle fantazi arasındaki farkı ortadan kaldırabilir. Bu durum çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkiler ve gerçek dünyaya olan adaptasyonunu azaltır.