Çocuklar nasıl arkadaş olur? Uzun süren araştırmalar çocukların arkadaş edinirken yaşadıkları sürecin izini sürmüştür. Bu süreçte çocukların “kişiler arası koordinasyonu” sağlamayı öğrendikleri ortaya çıkmıştır. Elde edilen bu koordinasyon oynanan oyunlarla sağlamlaştırılır. Bu yüzden arkadaş edinen okul öncesi çocukları oynadıkları oyunları daha yüksek seviyelerde anlayış ve karşılık gerektiren rutinlere dönüştürerek bu aktivitelerini geliştirirler. Bu tür oyunların ulaşabileceği en yüksek seviyeyse çocukların birbirlerini izledikleri ve birbirleriyle sürekli iletişim içinde olmalarını gerektiren hayali, diğer bir deyişle kurgusal oyunlar oynamaktır. Bu oyun türünde çocukların bütün kalpleriyle kendilerini oyuna verdikleri ve oyun süresince bir anlaşma içinde oldukları gözlemlenmiştir. Kurgusal oyunlar çok fazla alma ve verme içerdiğinden çocukların iletişim becerilerini geliştiren en önemli oyun türüdür. “Haydi, sanki bir savaştaymışız gibi davranalım! Sen kral ol ben ejderha … Evet, hadi şimdi sen yaralanmış gibi yap ben de seni kurtarmaya geleyim” gibi anlaşmalı senaryolarla karşılaşmak mümkündür.

Araştırmacılar bu tür hayali oyunların çocukların duygusal uyarılmalarını kontrol etmeyi öğrenmelerine yardım ettiğini düşünüyor. Oyunlar sırasında anlaşmazlık çıktığı zaman çocukların anlaşmazlığı çözmek adına kendi yapacakları şeyden daha çabuk ve gönüllüce vazgeçtikleri görülmüştür. “Ben bebeğimi yatağıma koyuyorum. Evet, ben de” gibi aynı fikirde olma durumları daha çok yaşanabilir. Oyunlar içinde “haydi” ve “biz” kavramlarının sıklıkla geçmesi ortak duyguların oluşmasını sağlar. Çocuklar büyüdükçe arkadaşlık onlar için kurgu oyunları yaratmaktan ziyade daha çok becerileri ve tecrübeleri karşılaştırma, sohbet etme, zevkler ve ilgi alanları konusundaki farklılıkları keşfetme anlamına gelir. Ama bir okul öncesi çocuk için kurgusal oyunlar arkadaş edinebilmek için en iyi yoldur.