Girl with lots of gifts looking at another girl sarcastically having only a small gift and disappointed. Isolated on white.

Çocuklar arasında ayırım yapmak çocukları ayırmak bir çocuğu diğerinden daha çok sevmek kardeşleri kayırmak


Çocuklar arasında ayının yapma: Bütün anne babalar çocuklarını sevdiklerini söylemekle beraber, bazı anne babalar bir çocuğu diğerlerinden daha çok severler. Sevgileri gereği, çoğu kez farkında olmadan, sevdikleri çocuğu diğerlerine karşı kayırır, arka çıkarlar.

Ayrıcalıklı sevgi gören çocuk, bunu kardeşlerine karşı kullanır. En küçük bir anlaşmazlıkta çığlığı basarak anne ve babayı yardıma çağırır. Kardeşleri ayrıcalıklı çocuğu kıskanır, aralarına almak istemezler.

Çocukları birbiriyle kıyaslamak da doğru değildir. Yaramazlık yapan ve söz dinlemeyen çocuğa, “Bak kardeşin bizi hiç üzüyor mu? Neden sen de onun gibi uslu bir çocuk olmaya çalışmıyorsun?” dendiği zaman, o çocuk uslu kardeşine karşı kin ve nefret duyacaktır.