Çocuğun çizdiği resimler çocuğun çizdiği resimleri anlamlandırma çocuk resimlerini anlamak çocuklarda resim dili çocuk resmiyle ne anlatmak istiyor


Çocuklar eli kalem tutar tutmaz çizecekleri her resim bir anlam ifade der. Çocuk resimlerinin yorumu her ne kadar profesyonel eğitim gerektiriyor ise de anne babalara yardımcı olmak için detaylara girmeden bazı ipuçları verebiliriz.

Öncelikle şunu ifade etmede fayda görüyoruz. Resimlerin yorumu tek başına çocukların ruhsal problemlerini açığa çıkarmaya yetmez. Bunun yanında, çocuğun yaşına ve vakanın ciddiyetine göre projektif, deneysel ve sosyometrik teknikler, mülakat, hayat hikayesi, sorgu cetvelleri, gözlem, test, psikodrama, klinik vaka incelemesi, çocuk psikoterapisi gibi değişik teknikler de kullanılır.

Sayfanın tümünü kaplayan büyük resimler: Genellikle iç kontrolü zayıf olan saldırgan çocuklar ve çok hareketli (hiperaktif) çocuklar sayfanın tümünü kullanırlar. Hiperaktiflerin resmi daha düzensiz ve dağınıktır. Bazen ürkek, çekingen, öz güveni eksik çocuklar da daha güçlü olmayı arzuladıkları için sayfanın tamamını kapfayan büyük resimler yapabilmektedir.

Küçük resimler: Kendilerini güvensiz, yetersiz ve küçük gören, içedönük, korkak çocuklar sayfanın bir köşesine veya ortasına birkaç cm.yi geçmeyen küçük resimler çizerler.

Abartmalı beden figürleri: Çocuklar, yaptıkları resimlerde kendilerini çizerken ya da insan figürü çizerken farkında olmadan sıkıntılarını ve arzularını açığa vururlar.

Büyük ve küçük kafa: Büyük kafa genellikle daha becerikli ve daha başarılı olmak isteyen çocuklar tarafından, küçük kafa zihinsel bakımından kendilerini yetersiz gören, öz güve ni eksik çocuklar tarafından çizilmektedir.