Çocuk ve gelecek gelecek çocuğa bağlı çocuğu sapmalardan koruma içgüdüler


Bugün en önemli araştırma konularından biri, insanoğlunun buyurucu içgüdüleridir. Hiç bir ön hazırlık olmamasına rağmen, bu yeni araştırma alanını açmayı başardık. Bazı içgüdülerin varlığını ortaya koyup, bunların ilerde nasıl araştırılması gerektiğini de saptadık.Ama böyle bir araştırma ancak normal çocuklar, yani gereğince büyümelerine elverişli bir çevrede yaşayan çocuklar arasında mümkün. Bu olanak sağlandığında, yeni bir insan doğası, normalliği hiç bir söz götürmeyecek biçimde önümüze açılıyor, ortaya çıkıyor. Sayısız deneyler, eğitim ve toplum için büyük önem taşıyan bir gerçeği gün ışığına çıkardı. İnsanlar bildiğimizden başka bir doğaya sahipseler, bambaşka bir sosyal örgüt kuracaklardır. İşte bu anlaşıldı ama, yetişkinler toplumunun böyle bir normalleştirilme sürecinden geçmesi, ancak eğitimle mümkündür. Bu çeşit bir sosyal değişme, reformcu bireylerin düşünce ya da enerjileriyle değil, eski dünyanın ortasından yeni bir dünyanın, yani çocukla yetişkinin dünyasının ağır ağır doğuşundan ortaya çıkacaktır. Ve bu dünyadan da toplumu normal yaşama götürecek doğal kılavuz, doğal çareler çıkacaktır.

Dünyada çocuklara reva görülen zulmün yol açtığı böyle bir boşluğun kuramsal reformlarla, bireysel çabalarla doldurabileceğini sanmak saçmadır. Çocuklar, doğanın ilkelerine göre yetişmedikleri için sapmalara uğradıkları sürece, insanların normalleşmesini beklemek boştur. insanlığı kalkındıracak olan enerji, çocuklarımızın içinde uyur yatar olan enerjidir.O eski kendini tanı sözünün çağrısına uymayı bilmeliyiz.